Archiv pro rubriku: Zkoušky a testy

Filtr

V Nabočanech se půjde do hloubky

Máte doma půdozpracující stroj, který by měl narušovat i podorniční vrstvy, ale nikdy jste neměli možnost se podívat, jak vypadá výsledek jeho práce ve větší hloubce? Máte šanci 13. a 14. června na polním dnu Naše pole v Nabočanech.

Kategorie: Zkoušky a testy

Měření výkonových parametrů a emisí kapalných paliv s vysokým podílem biosložky

Článek se zabývá ověřením tří směsí paliv s různým podílem biosložky u modelového jednoválcového motoru bez přídavných zařízení pro úpravu spalin. Na tomto spalovacím dieselovém motoru se měřily výkonové charakteristiky a jednotlivé složky emisí za účelem posouzení těchto směsí kapalných biopaliv v praktickém použití, a to tak, aby splňovaly současnou...

Kategorie: Zkoušky a testy

Ověření vybraných parametrů moderních souprav techniky určených pro minimalizaci

Obdělávání půdy je soubor zásahů a pracovních operací, kterými vytváříme vhodné podmínky pro růst kulturních plodin. Zpracování půdy umožňuje zapravení organických zbytků společně s hnojivy do spodních vrstev ornice, regulaci vytrvalých plevelů a některých škůdců. Přispívá též k úpravě vodního režimu v krajině a přerušením kapilarity snižuje množství neproduktivního výparu...

Kategorie: Zkoušky a testy

Možnosti zvýšení efektivnosti práce soupravy traktoru s kombinovaným kypřičem

Využití pasivního nářadí hraje v systémech zpracování půdy zásadní roli. Je třeba si ale uvědomit, že žádná technologie, ať již s pluhem nebo bez něj, si nemůže dělat nárok na dokonalost. Vždy musíme mít na paměti aktuální stav půdy, její mechanicko-fyzikální vlastnosti, zaplevelenost a plodinu, pro jejíž setí půdu připravujeme....

Kategorie: Zkoušky a testy

Traktor roku byl zvolen

Jako každý rok i letos se konala prestižní soutěž o titul Traktor roku 2016. Novinkou letošního ročníku byla nová kategorie. Dříve se volil Traktor roku, Traktor roku „Best specialized“, tedy nejlepší traktor pro speciální využití a Traktor roku „Design“, který vzešel ze soutěžících v obou kategoriích. Letos přibyla kategorie Traktor...

Kategorie: Traktory a doprava, Zkoušky a testy

Výkon motoru a spalování paliva s podílem biosložky

První tři písmena starořeckého bios, označující vše živé, se staly jistým symbolem uvědomění si skutečných vztahů mezi činností člověka a zákony přírody. Definicí a výkladů slov začínajících písmeny bio může být velmi mnoho, v zemědělství pak v opravdu širokém pojetí. Podívejme se blíže na jednu specifickou oblast, kde hlavní úlohu...

Kategorie: Zkoušky a testy

Indikovaná a skutečná spotřeba paliva

Spotřeba paliva je základním parametrem stanovení efektivity vykonané práce. Tak nějak stroze bychom mohli uspokojit pedagoga ve škole, laika na odborné akci či by nás tak naopak mohl poučovat obchodní zástupce stroje, který ke své činnosti nutně vyžaduje často nemalou porci paliva. A s rostoucím apetitem se zvyšuje i četnost...

Kategorie: Zkoušky a testy