Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

Nový univerzální kypřič Enduro

Nový univerzální kypřič Kverneland Enduro je určen jak pro první podmítku, tak pro hlubší zpracování půdy. Kultivace strniště, zejména při minimalizačním způsobu zpracování, zachovává správnou strukturu i vlhkost půdy a omezuje erozi. Efektivní zpracování strniště je základem úspěchu nadcházející sklizně.

Kategorie: Zpracování půdy

Chytrý kultivátor v barvě červené

Zpracování půdy je intenzivní operace, která vyžaduje sílu, správný pohyb a míchání. Dokonale urovnaný povrch je nezbytný pro následující kroky přípravy půdy a setí, které nakonec zajistí dokonalý růst plodin. Počasí a půdní podmínky se liší. Proto musí být kultivátor velice flexibilní a schopný odvést práci nejlepším efektivním způsobem za...

Kategorie: Zpracování půdy

Nářadí pro mělké a pásové kypření

V souvislosti s protierozními opatřeními a hospodařením s vláhou se využívají na straně jedné technologie mělkého zpracování půdy a na straně druhé pásové kypření. Mělké zpracování půdy souvisí také s omezením neproduktivního výparu a rozprostřením posklizňových zbytků na povrchu půdy. Pásové zpracování je velmi intenzivní z pohledu hloubky, ale probíhá...

Kategorie: Zpracování půdy

Rovné brázdy na moravském poli

Předpověď počasí, že první sobotu v říjnu bude na celém území pršet a přeháňky se utiší až k večeru, bohužel meteorologům vyšla. Což ale neodradilo nejlepší oráče, kteří si dali dostaveníčko na pozemcích Školního zemědělského podniku Mendelovy univerzity v Žabčicích, kde se konalo 46. mistrovství České republiky v orbě jednostrannými...

Kategorie: Zpracování půdy

Využití hloubkového kypřiče

Na současném trhu se zemědělskou technikou existují také stroje pro kypření kolejových meziřádků. A v jakých případech naleznou smysluplného využití? Na pozemcích, u kterých následuje cukrová řepa anebo brambory po obilnině, takže nové kolejové řádky budou mít jinou šířku, nebo se plánuje setí pozemku z jiné strany, dále při nástupu...

Kategorie: Zpracování půdy

Narušení vrstev zhnutnělé půdy

Špičky dlát dlátového pluhu se bez problému dostanou pod zhutnělou podplužní pánev, kterou první úhel radlic agresivně rozruší. Pokud je v této oblasti již neúrodná půda, nevadí to, protože k vynášení spodních vrstev půdy k povrchu pozemku nedochází. Oblast nad dláty provádí intenzivní promísení půdy s rostlinnou hmotou, takže se...

Kategorie: Zpracování půdy

Zdařilé využití výkonné techniky

Také v zemědělství je možné provést změny ve fungování podniku za účelem celkového zefektivnění výroby. A to změny i natolik zásadní, jako je úplný přechod od klasické technologie s orbou k technologii vertikálního zpracování půdy, spojené se zpestřením osevních postupů, pěstováním meziplodin a zaváděním technologií a postupů precizního zemědělství. Přesně...

Kategorie: Traktory a doprava, Zpracování půdy

V Krucemburku vybírají pečlivě

Vybrat správný stroj na zpracování půdy je vždy tak trochu alchymie. Je třeba počítat s půdními a klimatickými podmínkami, výkonem agregovaných traktorů a potřebou denních výkonů. Stejně je však téměř nezbytné si vybraný stroj nejdříve vyzkoušet. Riziko špatného nákupu se pak snižuje na minimum. V Zemědělské a. s. Krucemburk se...

Kategorie: Zpracování půdy

Různá provedení hloubkových kypřičů

Do hloubky 50 cm i více lze půdu kypřit hloubkovými kypřiči. První generace těchto strojů na začátku devadesátých let měly o 45 stupňů směrem ke svislé ose natočené pracovní orgány (úzké radlice), zatímco v současné podobě připomínají tyto stroje spíše klasické kypřiče (ovšem v podstatně robustnějším provedení). Na rozdíl od...

Kategorie: Zpracování půdy

Kdy provádět hluboké kypření půdy

Hluboké kypření půdy má být do osevního postupu na poli zařazeno tak, že podle regionálních zkušeností panuje optimální půdní vlhkost a kypření si svou účinnost zachovává co nejdéle. Vhodné je provedení v červenci či v srpnu po plodinách, které se sklízí brzo, a vyčerpávají půdní vlhkost.

Kategorie: Zpracování půdy