Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

Čtyři pomocníci z jedné stáje

Zemědělský podnik s výměrou přes 4000 ha a intenzivní rostlinnou výrobou musí být vybaven nejen výkonnou, ale také kvalitně pracující zemědělskou technikou. U strojů na zpracování půdy to platí dvojnásob, protože napravovat nekvalitní práci je jednak nákladné, jednak na to většinou není ani dostatek času. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Budoucnost nemusí být nutně horor

Jaká čeká zemědělce budoucnost? Růžová, černá nebo jiná? Během semináře Nové vývojové trendy v zemědělství, který uspořádala na své pobočce v Senomatech u Rakovníka společnost PEKASS, se na uvedenou otázku snažil odpovědět Philipp Horsch, jednatel německé společnosti Horsch, která vyrábí vyspělou zemědělskou techniku.

Kategorie: Zpracování půdy

Vhodný typ opěrného válce pro jarní práce

Radličkové kypřiče o větším pracovním záběru jsou vybavovány předními vodicími koly. Ty se na okrajích stroje pohybují mimo stopy kol traktoru a jsou tudíž méně citlivá na výkyvy způsobené projížděním kolejí. Napomáhá tomu jejich speciální způsob zavěšení pomocí nosných ramen, případně zdvojená montáž.

Kategorie: Zpracování půdy

Radličkové kypřiče pro větší hloubky

Pro hlubší nakypření mělce zpracované půdy se používají radličkové kypřiče. Ty jsou již vyvíjeny tak, aby představovaly univerzálně využitelný stroj. Větší pracovní hloubka na rozdíl od mělké podmítky klade výrazně větší nároky na stabilitu. Na kamenitých pozemcích je důležité jištění proti přetížení. Prosazují se stále více mechanické systémy, protože jsou...

Kategorie: Zpracování půdy

Nástup pásových traktorů

Při jarní přípravě půdy před setím se stále častěji uplatňují pásové traktory, které mají nízký měrný tlak na půdu, velmi nízký prokluz a díky novým systémům odpružení podvozku nebo kabiny nabízí i pohodlí pro řidiče. S výkonnou sadou pro osvětlení a vybaveny automatickou GPS navigací mohou pracovat i v nočních...

Kategorie: Zpracování půdy

Moderní jarní zpracování půdy a setí

Kvalita práce při přípravě půdy a setí do značné míry rozhoduje o výši sklizně. Zasetím se vytvoří základ pro následný vývoj porostu. Aby tato operace mohla proběhnout úspěšně, je třeba vytvořit pro ni vhodné prostředí. Na jaře je třeba brát ohled na citlivost půdy k utužení a na zachování vlhkosti...

Kategorie: Zpracování půdy

Vyšší výnos nahradí zvýšené náklady

Zkušené oko vedoucích pracovníků v zemědělství rozezná již na stavu porostů pěstovaných plodin existenci poškození půdní struktury. Na souvratích, kde probíhá otáčení souprav, či překládka sklizených produktů, se utužení půdy projevuje ve větší míře. A to například u obilnin tak, že rostliny jsou slabší, mají méně odnoží a nižší vzrůst....

Kategorie: Zpracování půdy

Nesený nebo polonesený pluh?

Rozhodování o tom, zda zvolit nesený nebo polonesený pluh a v jedno- nebo oboustranném provedení, záleží na několika faktorech. Především jde o počet těles, odvíjející se od požadované šířky záběru, dále o polohu těžiště vzhledem k traktoru a rovněž je třeba vzít v úvahu zvedací sílu tříbodového závěsu traktoru, který...

Kategorie: Zpracování půdy

Rozdílná úroveň dotěžování traktoru

Nesené pluhy přenáší svou hmotnost na zadní nápravu traktoru, čímž zvyšují jeho tažnou sílu. U návěsných verzí je větší podíl hmotnosti přenášen opěrným kolem na půdu, a to v závislosti na jeho umístění. Pokud je toto kolo vedle posledního páru radlic nebo až za ním, znamená to vyšší zatížení tříbodového...

Kategorie: Zpracování půdy