Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

Různé vlivy na tahový odpor pluhu

Pro odpovídající účinnost orebních těles v půdě (obracení, drobení, mísení atd.) musí tažný traktor na svých kolech vyvinout dostatečnou tažnou sílu. Požadavek tažné síly je ovlivňován specifickým orebním odporem, pojezdovou rychlostí, hloubkou a šířkou záběru, provedením orebních těles, vlhkostí půdy, svažitostí pozemku, využíváním dalšího příslušenství (předradličky, podrývací dláta, pěch apod.),...

Kategorie: Zpracování půdy

Mechanické nebo hydraulické jištění?

Nejjednodušší systém jištění orebních těles využívá střižných šroubů nebo kolíků, které se při nadměrném přetížení odstřihnou a dovolí tělesu vychýlit se vzad. Po nutném zastavení lze šroub vyměnit a radlici zajistit v normální pracovní poloze. Další možností je mechanické jištění, vybavené listovými či spirálovými pružinami nebo pryžovými nárazníky. Díky speciálnímu...

Kategorie: Zpracování půdy

Vhodná výbava traktoru a pluhu

Dosti často se v praxi setkáváme s tím, že šířka pneumatik traktoru přesahuje šířku brázdy. Navíc jsou orební traktory většinou zároveň používány k předseťové přípravě půdy a k podmítkám, kde je šířka pneumatik velkou devizou, a jejich přezouvání před orbou a po ní se neprovádí.

Kategorie: Zpracování půdy

Inovace k prodloužení životnosti těles

Orební tělesa jsou vystavena největšímu namáhání a opotřebování, protože jejich úkolem je horizontální odříznutí půdy v utužené zóně. Namáhání je ale velmi rozdílné a závisí na typu půdy, kamenitosti, vlhkosti, pojezdové rychlosti a dalších faktorech. Z toho důvodu je nabízeno tolik variant orebních těles pro různé podmínky nasazení.

Kategorie: Zpracování půdy

Správné seřízení traktoru k orbě

Správnému nastavení a seřízení traktoru před začátkem orby je třeba věnovat pozornost, protože výrazně ovlivňuje kvalitu orby. Pneumatiky traktoru by měly být nahuštěny na stejný tlak vzduchu (vždy vpravo a vlevo), tlak by měl být jen tak vysoký, jak je nutné. Přední část traktoru je třeba dotížit odpovídajícím závažím, což...

Kategorie: Zpracování půdy

Volba vhodného půdozpracujícího stroje

Stroje pro podrývání, nabízené na našem trhu, mají celou řadu typů a tvarů pracovních orgánů – kypřících těles. Výběr konkrétního provedení je třeba zvážit s ohledem na podmínky každého podniku, na požadavky, které jsou na stroj v konkrétní agrotechnice kladené a též podle toho, jaký tahový výkon je k dispozici....

Kategorie: Zpracování půdy

Možnosti dlátových pluhů

Dlátové pluhy jak v návěsném, tak i v neseném provedení jsou osvědčeným prostředkem pro ozdravení půdního profilu, pro eliminaci utužených půdních vrstev, odstranění podorniční pánve, pro velice rychlé odstranění míst s výskytem jezer apod. ...

Kategorie: Zpracování půdy