Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

Pro mělké i hluboké zpracování půdy

POMONA Těšetice a. s. hospodaří na pozemcích nedaleko Znojma, v oblasti trpící nedostatkem srážek i půdní vláhy. Technika na zpracování půdy musí tedy v tomto podniku splňovat dvě důležitá kritéria. Musí být výkonná a musí půdu zpracovat tak, aby nedocházelo k dalším ztrátám životodárné tekutiny. Firma POMONA Těšetice a. s....

Kategorie: Zpracování půdy

Červená trojice potvrzuje renomé

Od zemědělských strojů požadují zemědělci především kvalitní práci, velký výkon a dlouhou životnost. Všechny tyto podmínky splňuje technika Kuhn na zpracování půdy a setí, hnojení či sklizni pícnin při současném snižování provozních nákladů. Výjimkou nejsou ani tři stroje, které vloni představila společnost Kuhn Center CZ.

Kategorie: Zpracování půdy

Nových strojů jako hub po dešti

Třináctku červených pluhů, které si mohli prohlédnout návštěvníci loňských dnů otevřených dveří společnosti Kverneland Group Czech, doplnilo mnoho strojů na zpracování půdy a setí od téhož výrobce. Opět jde o techniku, která přispívá k vysoké produktivitě práce a konkurenceschopnosti jak malých farmářů, tak velkých zemědělských podniků. I v této kategorii...

Kategorie: Den otevřených dveří, Secí stroje, Zpracování půdy

Obědovice ožily zemědělskou technikou II

Společnost Farmet, a. s., ve spolupráci se společnostmi ZETEPA, ZS Kratonohy a VÚRV Praha uspořádala nedávno Technologický den společnosti Farmet na téma Zpracování půdy po sklizni kukuřice na zrno. Předvádění se uskutečnilo na pozemcích ZS Kratonohy v Obědovicích na Hradecku. Jak jsme zmínili v úvodní části, na strništi po kukuřici...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Beroun ve znamení zemědělské techniky – pluhy

Je již tradicí, že na sklonku roku pořádá společnost Kverneland Group Czech třídenní akci ve středočeském Berouně. Pro návštěvníky z řad zemědělců a ostatních příznivců zemědělské techniky vystavuje průřez širokou nabídkou techniky na zpracování půdy, sklizeň pícnin a výživu a ochranu rostlin. Nejinak tomu bylo i v závěru roku 2014,...

Kategorie: Zpracování půdy

Pluhy pro různé trakční prostředky

Orba představuje základní agrotechnické opatření v konvenčních systémech zpracování půdy, o kterých hovoříme také jako o klasických nebo orebních půdozpracujících technologiích. Orbu jako takovou můžeme rozdělit do různých kategorií, a to jak z pohledu intenzity zpracování půdy, tak z pohledu doby, kdy se orba provádí. Podle prvního kritéria hovoříme o...

Kategorie: Zpracování půdy

Zpracování půdy a setí

Pěstování rostlin ho zaujalo již v dětství, které prožíval na vesnici. Od 5. třídy chodil vypomáhat s polními pracemi do místního JZD a zároveň také ke dvěma soukromě hospodařícím rolníkům. Jeho sousedem v místě bydliště byl Ladislav Ptáček, který byl jedním z nejlepších agronomů (JZD Borovnice a po sloučení JZD...

Kategorie: Zpracování půdy

Pluhy pro různé trakční prostředky

Orba představuje základní agrotechnické opatření v konvenčních systémech zpracování půdy, o kterých hovoříme také jako o klasických nebo orebních půdozpracujících technologiích. Orbu jako takovou můžeme rozdělit do různých kategorií, a to jak z pohledu intenzity zpracování půdy, tak z pohledu doby, kdy se orba provádí. Podle prvního kritéria hovoříme o...

Kategorie: Zpracování půdy

Příjemné posezení upevnilo dobré vztahy

Prostředí výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou se stalo zázemím pro konání Mikulášských zabijačkových hodů firmy BEDNAR FMT. Obchodní partneři a zákazníci úspěšného českého výrobce zemědělské techniky si mohli vzájemně vyměnit své zkušenosti z letošního roku, který patří v zemědělství k těm úspěšnějším. Pro příjemnou atmosféru posloužil originální doprovodný program.

Kategorie: Zpracování půdy