Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

Pro mělké i hluboké zpracování půdy

POMONA Těšetice a. s. hospodaří na pozemcích nedaleko Znojma, v oblasti trpící nedostatkem srážek i půdní vláhy. Technika na zpracování půdy musí tedy v tomto podniku splňovat dvě důležitá kritéria. Musí být výkonná a musí půdu zpracovat tak, aby nedocházelo k dalším ztrátám životodárné tekutiny. Firma POMONA Těšetice a. s....

Kategorie: Zpracování půdy

Červená trojice potvrzuje renomé

Od zemědělských strojů požadují zemědělci především kvalitní práci, velký výkon a dlouhou životnost. Všechny tyto podmínky splňuje technika Kuhn na zpracování půdy a setí, hnojení či sklizni pícnin při současném snižování provozních nákladů. Výjimkou nejsou ani tři stroje, které vloni představila společnost Kuhn Center CZ.

Kategorie: Zpracování půdy

Nových strojů jako hub po dešti

Třináctku červených pluhů, které si mohli prohlédnout návštěvníci loňských dnů otevřených dveří společnosti Kverneland Group Czech, doplnilo mnoho strojů na zpracování půdy a setí od téhož výrobce. Opět jde o techniku, která přispívá k vysoké produktivitě práce a konkurenceschopnosti jak malých farmářů, tak velkých zemědělských podniků. I v této kategorii...

Kategorie: Den otevřených dveří, Secí stroje, Zpracování půdy

Obědovice ožily zemědělskou technikou II

Společnost Farmet, a. s., ve spolupráci se společnostmi ZETEPA, ZS Kratonohy a VÚRV Praha uspořádala nedávno Technologický den společnosti Farmet na téma Zpracování půdy po sklizni kukuřice na zrno. Předvádění se uskutečnilo na pozemcích ZS Kratonohy v Obědovicích na Hradecku. Jak jsme zmínili v úvodní části, na strništi po kukuřici...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Beroun ve znamení zemědělské techniky – pluhy

Je již tradicí, že na sklonku roku pořádá společnost Kverneland Group Czech třídenní akci ve středočeském Berouně. Pro návštěvníky z řad zemědělců a ostatních příznivců zemědělské techniky vystavuje průřez širokou nabídkou techniky na zpracování půdy, sklizeň pícnin a výživu a ochranu rostlin. Nejinak tomu bylo i v závěru roku 2014,...

Kategorie: Zpracování půdy

Pluhy pro různé trakční prostředky

Orba představuje základní agrotechnické opatření v konvenčních systémech zpracování půdy, o kterých hovoříme také jako o klasických nebo orebních půdozpracujících technologiích. Orbu jako takovou můžeme rozdělit do různých kategorií, a to jak z pohledu intenzity zpracování půdy, tak z pohledu doby, kdy se orba provádí. Podle prvního kritéria hovoříme o...

Kategorie: Zpracování půdy

Zpracování půdy a setí

Pěstování rostlin ho zaujalo již v dětství, které prožíval na vesnici. Od 5. třídy chodil vypomáhat s polními pracemi do místního JZD a zároveň také ke dvěma soukromě hospodařícím rolníkům. Jeho sousedem v místě bydliště byl Ladislav Ptáček, který byl jedním z nejlepších agronomů (JZD Borovnice a po sloučení JZD...

Kategorie: Zpracování půdy

Pluhy pro různé trakční prostředky

Orba představuje základní agrotechnické opatření v konvenčních systémech zpracování půdy, o kterých hovoříme také jako o klasických nebo orebních půdozpracujících technologiích. Orbu jako takovou můžeme rozdělit do různých kategorií, a to jak z pohledu intenzity zpracování půdy, tak z pohledu doby, kdy se orba provádí. Podle prvního kritéria hovoříme o...

Kategorie: Zpracování půdy

Příjemné posezení upevnilo dobré vztahy

Prostředí výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou se stalo zázemím pro konání Mikulášských zabijačkových hodů firmy BEDNAR FMT. Obchodní partneři a zákazníci úspěšného českého výrobce zemědělské techniky si mohli vzájemně vyměnit své zkušenosti z letošního roku, který patří v zemědělství k těm úspěšnějším. Pro příjemnou atmosféru posloužil originální doprovodný program.

Kategorie: Zpracování půdy

Pluhy Pöttinger Servo 6.50 již mají český původ

Firma Pöttinger je perspektivním rakouským výrobcem, který investuje nejen do inovací svého výrobního programu, ale také do rozvoje výrobních závodů. Druhý největší výrobní závod této firmy se nachází na jihu Čech v blízkosti obce Vodňany. Byl již od svého založení koncipován s myšlenkou dalšího rozvoje. V současnosti jsou v provozu...

Kategorie: Zpracování půdy