Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

S červeným kypřičem vždy a všude

„Potřebujeme zpracovat erozí ohrožené pozemky? Vyjíždí Qualidisc. Je třeba prokypřit přeschlá nebo naopak zamokřená pole? Pošleme tam Qualidisc. Máme na poli velké množství posklizňových zbytků či plevelů? Zapřáhneme Qualidisc. Musíme ihned připravit půdu po sklizni jařin pod řepku? Jede tam Qualidisc. Potřebujeme rychle zpracovat ornici po sklizni řeky, abychom dodrželi...

Kategorie: Technika na statku, Zpracování půdy

Po roce na stejném místě

Na tradičním místě vystavovala, jako každý rok, zemědělskou techniku společnost Liva Předslavice, spol. s r. o. Mimochodem, letos to bylo již po dvacáté. Velká plocha venkovní expozice umožnila představit návštěvníkům poměrně rozsáhlý průřez nabídkou zemědělské techniky. Výčet jednotlivých značek začínáme německým výrobcem strojů na zpracování půdy, setí a výživu rostlin...

Kategorie: Manipulační technika, Sklizeň pícnin, Traktory a doprava, Výstavní a předváděcí akce, Zpracování půdy

Lemken Rubin 12 otevřel nové možnosti při zpracování půdy

Jedním z trendů v zemědělství současnosti je rostoucí zájem o hlubší zpracování půdy. Cesty pro realizaci tohoto opatření v praxi jsou různé. Známou alternativou je nasazení radličkového kypřiče. Za určitých podmínek ale může být značně energeticky náročné a nákladné, nebo nemusí být efekt na ornou půdu optimální. Proto mnozí zemědělci...

Kategorie: Zpracování půdy

Předvádění v obtížných podmínkách

ZS Sloveč, a. s., je zemědělským podnikem, na jehož polích se již konalo velké množství předváděcích akcí. V letošním roce to bylo jednoznačně největší předvádění techniky Bednar FMT v agregaci s traktory John Deere. Kromě osvědčených strojů se představilo i několik zajímavých novinek, mezi něž patřil například talířový podmítač Atlas...

Kategorie: Zpracování půdy

Předvádění v tvrdých podmínkách

Společnost Agrotech HK uspořádala ve spolupráci se ZS Kratonohy, a. s., na začátku července polní den s aktivními ukázkami práce zemědělské techniky. Odborná veřejnost si mohla prohlédnout práci jednotlivých strojů na zpracování půdy a setí, navíc s odborným komentářem a možností porovnat výsledky práce jednotlivých kypřičů, podmítačů a podrýváků přímo...

Kategorie: Výstavní a předváděcí akce, Zpracování půdy