Kde mám své ovečky?

Do balíčku software pro logistiku biomasy náleží také produkt, s jehož pomocí je možné plánovat zakázky, zpracovávat týdenní plány práce a poté tyto úkoly bezdrátově odesílat příjemcům. Tam, kde se takový systém podařilo uvést v praxi do života, bylo dosaženo úspor času a nákladů.

Další využití nachází systémy sledování strojů na dálku u zapůjčených nebo pronajatých strojů. Ne vždy jsou jejich uživatelé upřímní a řeknou pravdu o tom, jakou výměru s touto technikou skutečně obdělali. Pomocí v takových případech mohou být digitální zapisovače jízd, které dokumentují automaticky, kde se stroj pohyboval, po jakou dobu pracoval a kolik času strávil pojížděním po silnici. Přesný záznam práce je důležitý také pro správné vyúčtování.

Základními komponenty takového zařízení jsou přijímač GPS signálu a modem. Potom jsou v průběhu nasazení stroje kontinuálně zasílána všechna zjištěná data bezdrátově na internetový server. Prostřednictvím přístupu chráněného heslem pak může pronajímatel stroje, vedoucí pracovník zemědělského podniku či pracovník podniku služeb vidět, kde jejich stroje právě jsou.

Taková zařízení potřebují pro své fungování po delší dobu často ještě zapojit napájení elektřinou. Aby bylo možné později provést přesné vyúčtování například cest po silnici, přestávek v práci anebo skutečně odpracovaného času na poli, zapisuje zařízení často ještě i další signály, jako je například poloha zadního tříbodového závěsu traktoru či otáčky motoru traktoru.*

Více informací v týdeníku Zemědělec č. 42.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *