Kompletní řešení pro precizní zemědělství

Na stánku společnosti FONS na výstavě Techagro byl prezentován celý široký sortiment. Jeho stěžením bodem je ucelený koncept RTK síťového řešení, které podporuje všechny významné výrobce navigačních systémů využívajících satelitů GPS, Glonass či Galileo.

Před čtyřmi lety se právě výstava Techagro stala dějištěm premiéry, při které společnost Fons na venkovní ploše úspěšně představila autopilota řízeného přesným RTK signálem. Totiž pokud má být stroj navigován s přesností na  +/-2 cm, je třeba, aby přijímal Real Time Kinetic  neboli RTK signál. Jednou z možností, jak si zajistit příjem RTK signálu, je pořízení vlastní RTK stanice. Výhodou tohoto řešení je nezávislost a ideální je pro podniky vlastnící více strojů s navigačními systémy. Dosah signálu ze stanice je 25–30 km bez ohledu na terénní nerovnosti a stanici je možné vybudovat a zprovoznit v rámci několika hodin. Zajímavé je také sdílení korekcí signálu z jednotlivých dalších vybudovaných stanic bez nutnosti měnit frekvenci rádia, přenos dat totiž probíhá pomocí datových přenosů sítěmi GSM. Do sítě je navíc možné připojit i stroje „ve službě.“ Data ze sítě je možno přijímat v GPS přijímačích všech výrobců a to v protokolech RTCM nebo CMR.
Druhou možností, jak získat RTK signál, je zakoupení RTK přístupu do některé z VRS sítí. Modem je vybaven buď jednou, nebo dvěma SIM kartami. Signál RTK VRS je placený a modem ho získává ze sítě virtuálních referenčních stanic (VRS) a je schopen ho dále posílat do GPS přijímače stroje. Modem vybavený dvěma SIM kartami dvou různých operátorů nabízí větší stabilitu. Pokud z nějakého důvodu signál jednoho operátora vypadne, okamžitě se aktivuje druhá SIM karta a funkčnost autopilota nemusí být narušena. Řešení předplaceného signálu je vhodné pro podniky konající služby, protože signál je k dispozici po celém území České republiky.
Modemy nabízené společností FONS nabízí nyní novinku v podobě vzdálené diagnostiky. Pokud má obsluha se systémem problém, je možné příčiny diagnostikovat na dálku a navíc je možný i vzdálený přístup k modemu. Díky tomu může technik nejen najít důvod, proč případně navigace nefunguje, ale navíc dokáže pomoci například i s jejím nastavením.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *