Komplexní řešení zemědělské dopravy

Zemědělská vnitropodniková doprava je v současné době jednou z největších nákladových položek běžného zemědělského podniku. V podnicích s převahou živočišné výroby je třeba převést velké množství objemných krmiv z pole, na pole naopak odvézt hnůj a následně jej rozmést. Příkladem komplexního řešení dopravní problematiky je zemědělská společnost VOD Zdislavice. Tato společnost hospodaří na Vlašimsku na výměře 2300 ha zemědělské půdy, v nadmořské výšce 420 –500 m. V rostlinné výrobě jsou Zdislavičtí zaměřeni na pěstování potravinářské pšenice, krmného obilí, řepky, sadbových a konzumních brambor, jakož i na výrobu objemných krmiv pro potřebu živočišné výroby. Právě ta je nosným programem podniku. Roční produkce šest miliónů litrů mléka a tisíc tun masa není žádná maličkost. VOD Zdislavice patří k nejúspěšnějším chovatelům dojnic v ČR.

Pro výrobu kvalitního objemného krmiva – senáží a siláží je důležitý čas a výkonnost celé senážní linky.V co nejkratším čase musí být senáž uložena do žlabu nebo do vaku. Senážní linka byla v roce 2000 posílena o moderní sklízecí řezačku Claas Jaguar 860 a senážní lis AG-Bag G-7000 s komorou 3 m, který je využíván především na sklizeň vojtěšky a jetele.
V letošním roce doplnili Zdislavičtí tuto senážní linku o výkonnou traktorovou dopravní techniku. Na konci dubna dodala německá firma Annaburger Nutzfahrzeuge dva nejmodernější výměnné systémy nástaveb MultiLand HTS 20.79, vybavené korbu o objemu 26 m3 a univerzálním rozmetadlem hnojiv o objemu 18 m3.
„Díky této moderní dopravní technice budeme schopni řešit převážnou většinu dopravních operací při převozu senáží a siláží, obilí a při aplikaci hnoje“, říká Ing.Pavel Dvořák, manažer oddělení mechanizace, a dodává „ konstrukce celého systému Annaburger je přizpůsobena pro bezproblémové plnění senážního lisu AG-Bag. Techniku firmy Annaburger jsme si vyzkoušeli již v loňském roce a byli jsme spokojeni.“
Dva vozy s korbou o objemu 35 m3 dokáží bez problémů odvážet senáže od řezačky Claas do vzdálenosti 3 km. Vozy s korbou zvládnou rovněž odvézt obilí od dvou mlátiček Claas Mega. V případě nepříznivého počasí je během hodiny vyměněna nástavba za rozmetadlo s výkonností 60 t.h-1. Rozmetací nástavby Annaburger mají jako první na našem trhu atest německé zkušebny DLG na přesnost rozmetání. Rozmetací záběr je u hnoje 24 m.
Také zde je vidět systematická práce vedení společnosti s určitou vizí. Před časem vsadili ve Zdislavicích na minimalizaci zpracování půdy a setí bezorebným secím strojem Kockerling. Bezorebné technologie vyžadují malé množství kolejí na poli od transportní a aplikační techniky, jakož i rovnoměrné rozptýlení částic hnoje v celém záběru rozmetadla. Do budoucnosti počítají Zdislavičtí ještě s dovybavením systému o profesionální kejdovač s hadicovým aplikátorem.
Podobnou cestou komplexního řešení dopravy a aplikace statkových hnojiv jako ve Zdislavicích se v letošním roce vydalo dalších deset zákazníků firmy Annaburger v ČR.

Ing. Martin Hruška

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *