Kvalitní a rychlá podmítka strniště

Přestože do žní zbývá ještě čas, tak není od věci přemýšlet nad tím, jak zpracovat strniště po sklizni. Kompaktní diskové podmítače představují rychlou a efektivní technologii, jak zpracovat strniště.

Zpracování strniště je velmi důležitá operace pro zachování vláhy v půdě. Diskové podmítače jsou vhodné a rychlé pro takovou práci. V posledních letech byly žně často postiženy velkým suchem, proto je důležité zpracovat jen povrch pozemku pro přerušení kapilarity. Mělkým zpracováním se zachová zbývající vláha ve spodnějších vrstvách půdního profilu. Lepší zachování vláhy je dobré pro vzcházení výdrolu a plevelů, pokud se nepodaří podpořit vzcházení plevelů hned napoprvé, tak to přináší komplikace v boji proti plevelům, to se týká zejména řepky olejky, která může být při vzcházení výrazně potlačena vzcházejícím výdrolem.

Diskový podmítač Optimer+

Optimer+ je diskový podmítač od společnosti Kuhn. Základním prvkem diskového podmítače jsou disky, které jsou nabízeny o průměru 510 mm. Tento průměr je dostatečný na práci do 10 cm, což je pracovní hloubka, do které jsou diskové podmítače určené. Podmítač je možné osadit dvěma typy disků. Tloušťka disků je 6 mm. Byly tepelně opracované pro lepší tvrdost a snížení opotřebení, tepelně byly opracovány i úchyty disků. Pro Optimer+ byl vyvinut nový typ bezúdržbového ložiska pro lepší výdrž a pohodlí obsluhy.

Přísev krycích plodin

Speciální možností dostupnou pro všechny modely podmítače Optimer+ je přísev krycích plodin, které jsou pro mnoho podniků již téměř povinné. Zasetím krycí plodiny se potlačuje vzcházení plevelů. Nesporným benefitem je zvýšení obsahu organické hmoty v půdě, která napomáhá zadržení vody v půdě. V poslední době se rozšiřuje setí širokořádkových plodin do krycích plodin v rámci protierozních opatření, která se rovněž zpřísňují. Přísevy nesou označení SH a jsou dostupné ve verzích 201/402/600 l. SH je možné osadit jakýkoliv záběr, a tím přinést další využití pro diskový podmítač.

Diskový podmítač Kuhn Optimer+ je nabízen ve variantách od 3 do 7,5 m jak v nesených, tak tažených verzích. Podle pracovního záběru je možné stroj agregovat s traktory o výkonu 90 až 360 k. Rozsahem pracovních záběrů a potřebného výkonu traktorů je diskový podmítač Optimer+ schopen pokrýt potřeby většiny zemědělců v ČR. Široký výběr volitelného vybavení nabízí řešení a benefity pro každého farmáře, který hledá komplexní řešení pro svoji farmu.*

Ing. Tomáš Smékal

produktový manažer strojů na zpracování půdy a setí

Kuhn Center CZ a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *