Kvalitní kopírování povrchu při shrnování

Nový shrnovač TOP 1403 C rakouské firmy Pöttinger dokáže za jízdy dobře kopírovat povrch terénu i přes svůj enormní maximální pracovní záběr čtrnácti metrů. Rotory shrnovače jsou za tím účelem standardně vybaveny pětikolovým podvozkem (pentagonálními koly).

Nechybí ani předsunuté vodicí kolečko Multitast, za které firma Pöttinger již obdržela řadu ocenění. Tento osvědčený prvek vede plynule celý rotor přes nerovnosti, a zahraňuje tak zapichování prstů hrabic do půdy a znečišťování krmiva.

Kromě těchto prvků pro spolehlivé kopírování terénu mohou být tandemové nápravy každého rotoru přestaveny tak, aby se nastavil vhodný příčný sklon rotorů podle podmínek.

Shodně, jako i menší bratr TOP 1252 C, disponuje nový velký typ hybridní technologií pohonu: přední dva rotory jsou poháněné hydraulicky a zadní mechanicky. Rovněž i odlehčení rotorů pracuje na shodném principu: oba přední rotory jsou odlehčovány hydraulicky, zadní pak mechanicky. Intenzita odlehčování se přitom mění podle toho, jaký pracovní záběr je právě nastavený. Odlehčování snižuje namáhání rotorů, které také působí na travní drn šetrněji.

Vpředu je TOP 1403 C osazen rotory o průměru celých 3,7 m. Všechny čtyři rotory Toptech Plus jsou již z nové generace rotorů u shrnovačů, kterou zavedla firma Pöttinger do výroby na podzim roku 2017. Rotory Toptech Plus si zachovávají své konstrukční přednosti, jako je velká stabilita, daná velkým rozestupem mezi ložiskem a hrabicemi. Uložení ramen je bezúdržbové a rameno hrabic lze snadno demontovat. Mazání se provádí pomocí mazacího tuku. Z toho vyplývá jednoduchost údržby a snadné možnosti případných oprav.

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 11/2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *