Kvalitní kultivace a setí

K vyvláčení „stařiny“ z lučních porostů a pastvin se dají vhodně využívat prutové brány a v naší praxi se výborně osvědčují stroje firmy APV. Péče o louky s prutovými branami je možná v průběhu celé vegetační periody. Pokud je zároveň prováděn i přísev, rozhoduje dostatečná intenzita srážek v následujícím období o úspěchu ve vývoji mladých rostlin.

S přísevem lze začít na jaře jako návazné opatření na jarní péči o louky, anebo pak po každé seči. Přísev je vždy spojen s podstatně menšími riziky než úplná obnova porostu. Udržováním travního porostu v dostatečné hustotě a vhodnými mechanickými zásahy lze snížit nutnost používání herbicidů na loukách na minimum.

Stroje APV jsou k provádění přísevů luk tolik oblíbené proto, že zaručují dobré příčné rozložení osiva bez náchylnosti na negativní působení větru při setí. Kromě toho také i malá semínka trav jsou dopravena tam, kam patří – na půdu, kde je zajištěn jejich kontakt s ornicí. Zapotřebí je jen nízký travní porost, a proto by přísevům měla předcházet seč louky na nízké strniště.

Pokud se jedná o louky se zvýšenou vlhkostí půdy, potom lze zabezpečit přísevy kombinací lučních bran a secího stroje bez opěrného válce. Také takové stroje firma APV vyrábí – pod označením GS. Vynikají nízkou hmotností, a jsou tak mimo jiné vhodné pro práci na příkrých svazích. Ale i v běžných podmínkách se tyto brány využívají k intenzivní údržbě luk, které zahrnuje jarní vláčení, k urovnávání luk po škodách, způsobených divokou zvěří, a k dosevům volných míst v porostech.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *