Kypřič s propracovaným rozmístěním radliček

Charakteristickým znakem pro novou modelovou řadu radličkových kypřičů Terria firmy Pöttinger je uspořádání radliček symetricky podél linie tahu stroje. Tak je podporováno spolehlivé zahloubení radliček do půdy i v těžkých podmínkách, klidný chod v půdě, plynulé zapravení organické hmoty a její optimální promísení s půdou.

Aby byla zaručena plynulá práce i ve velkém objemu posklizňových zbytků, má nová Terria vysoko uložený rám. Také díky tomu je možné hladce realizovat kypření půdy v rozmezí pracovních hloubek od pěti až do 28 centimetrů i na pozemcích s velkým množstvím organické hmoty na povrchu.

Změn doznal systém non-stop jištění pracovních orgánů. Nově má zákazník možnost volby: Terria firmy Pöttinger může být osazena systémem mechanického non-stop jištění pomocí vinuté pružiny Nova (vypínací síla 6 kN), anebo pak novým systémem hydraulického non-stop jištění s vypínací silou 6,5 kN. Oba tyto systémy garantují maximální dráhu možného zdvihu radliček; hydraulické non-stop jištění pak má výhodu v tom, že vypínací tlak je možné centrálně nastavit a upravit z kabiny traktoru podle potřeby. Tato přednost je užitečná i v případě, že je s pomocí kypřiče zapotřebí provést kultivaci ploch s těžkou anebo suchem ztvrdlou půdou.

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 12/2020.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *