Lepší využití živin rostlinami

Dalším trendem v oblasti zakládání porostů je pronikání technologie ukládání hnojiva zároveň se setím. Není to záležitost jen pro země Skandinávie, USA nebo Kanadu, ale stále více se tímto tématem zabývají i farmáři v Evropě, a to nejen v regionech, které se potýkají se suchem.

Pěstitelé chtějí buď efektivně sloučit pracovní operace do jedné, anebo zlepšit úroveň využití živin jejich cíleným uložením do půdy. Tím se jednak může donutit rostlina k vývoji kořenového systému a jednak je tento systém vhodným řešením na pozemcích, jejichž zásoba živin již byla vyčerpaná nevhodným způsobem hospodaření v předcházejícím období. Výsev se současným ukládáním hnojiva je proto řešením pro toho, kdo chce začít hospodařit na nově získaných pozemcích s nízkou kvalitou.

Zároveň se stále více využívá tato technologie i na podnicích, hospodařících bezorebně, jako metoda pro lepší využívání živin. Secí stroje do mulče mají dělený zásobník a samostatná dávkovací ústrojí. V případě, že je třeba vysévat obilí či další plodiny bez přihnojování, mají některé stroje možnost využití celého objemu zásobníku pro uložení osiva. Případně dovolují posouvat dělící přepážku v zásobníku a tím nastavovat poměr mezi objemem pro osivo a hnojivo podle aktuální potřeby.

Někteří výrobci šli cestou vývoje zásobníkového systému. Uvnitř rozdělený zásobník s dvojicí samostatných dávkovacích ústrojí umožňuje naplnění osivem nebo hnojivem či osivem i hnojivem současně. Další výhodou je flexibilita v otázce agregace, protože uživatel může traktor se zásobníkem spojit s různými typy radličkových nebo talířových kypřičů. V agregaci se speciálními dlátovými kypřiči lze také provádět ukládání hnojiv do větších hloubek, zcela nezávisle na setí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *