Manipulační a dopravní technika na šesti ročnících veletrhu TECHAGRO

Techagro poprvé – to byl název článku z MZ 94, představující většinu zajímavých exponátů, které na nové a slibně odstartované výstavě zaujaly odborníky i laiky. I když novinek bylo pomálu a žhavé výstřelky z veletrhů v tehdy ještě frankfurtské Agritechnice a z výstaviště SIMA v Porte de Versailles k nám zdaleka nehrozily dorazit, zachytil náš první skutečný veletrh se zemědělskou technikou podstatné trendy vývoje v zemědělském strojírenství, jak se můžeme ohlédnutím za jeho krátkou leč bohatou historií přesvědčit.

Mimo rychle se rozvíjející skupinu strojů na zpracování půdy, kterým jsme se věnovali minule a sklizňové technice, která nás čeká v čísle příštím, se veřejnosti poprvé představily v kvalitní a vysoce profesionální prezentaci také stroje pro manipulaci a přepravu. Veletrh Techagro se prostě strefil do černého, jako výkladní skříň východu upozornil bezděky i zákonitě na nejbolavější místo zemědělství všech východoevropských zemí – totálně zastaralý mechanizační park.
Pokud šlo o dopravu, nahrazoval se nízký výkon traktorů prací liazek, tater i východoněmeckých automobilů IFA, v manipulaci se problematicky uplatňovala široká škála nakladačů od malých např. UNC 060, přes střední T 174, UN 051 až po velmi těžké typy např.UNC 201. Specifickou kategorii tvořily nakladače KN 160 a dále různé druhy vysokozdvižných vozíků a traktorových nebo jeřábových nakladačů.
První zahraniční výkonné manipulátory i návěsy v Brně představila většina důležitých importérů. Nechyběli ani zástupci českých výrobců, například Humpolecké strojírny se svými čelními nakladači i výrobci českých manipulátorů, brněnská firma MATE či ZD Libchavy, nestor nejzajímavějších inovací zemědělské techniky od šedesátých let.. Nezapomeňme ani na první samosběrací vozy z STS Olbramovice, firmy Scheffczik ad.
Další ročníky jen potvrdily dobré tušení těchto prvních českých vlaštovek – oblast manipulace a přepravy se stala právě u nás nejrychleji se rozvíjející a nejvíce prodávanou skupinou strojů..
Pozornost tehdy vzbudil manipulátor – sice v oblasti lesnické techniky, ale od českého výrobce . Hydraulická ruka WM 1 z Ostroje Opava se podle názoru odborníků v mnoha ohledech dokázala vyrovnat zahraničním výrobcům. Zatímco tehdejší anglická Royal Show, kterou jsem měla možnost porovnat s tuzemskými výstavami, se v prezentaci exponátů orientovala především na anglické potřeby a novinkou pro ní nebyl ani první dojicí robot, zdálo se, že ČR teprve svoje priority hledá. Angličané oceňovali především ekologická a ekonomicky zajímavá zlepšení, která demonstrovala ohleduplnost vůči obsluze strojů – nízká hlučnost, bezpečnost práce apod. Tehdy mne zaujalo velmi dobře připravené předvádění všech typů manipulátorů firmy JCB, které před našima očima přesvědčivě rozvinulo obrovskou všestrannost a využitelnost těchto strojů. Dokázala jsem si tehdy představit , jak by vynalézavost našich lidí ještě tuto bohatou škálu dokázala rozšířit a to mne inspirovalo, aby o nějakou dobu později časopis MZ obdobné předvádění zorganizoval v praxi při příležitosti Mistrovství v orbě na severní Moravě.
Již tehdy nabízela firma JCB širokou škálu adaptérů pro samojízdné manipulátory, jako různé typy vidlí, lopaty, drapáky apod. což bylo rozhodující pro všestranné využití těchto bezesporu finančně náročných strojů.
U nás v této době působilo více než 25 dovozců a přes 150 prodejců zemědělské techniky. V jejich stáncích zaujaly některé tuzemské výrobní novinky, jako drapákový nakladač T-35O z ATRAMu Brno, který zde představoval cenově výhodný stroj, či dobrý nápad, který bychom asi docenili teprve dnes, při strmě stoupajících cenách PHM –cisterna na naftu z Agromaku Jeneč pro menší farmy.
Ani o rok později nechyběl mezi oceněnými exponáty Techagra manipulátor – švédský hydraulický nakládací jeřáb Jonesered 1000 Z Titan. Krmné vozy již v těchto letech zřejmě přesvědčily řadu větších zemědělských podniků, neboť v prodejích zaznamenávají u nás rychlý růst..
Jen značka Luclar se mohla pochlubit za pouhý rok téměř padesáti prodanými kusy a v následujících letech spolu s dalšími značkami až několik stovek prodejů. To přilákalo nové prodejce a tak se i v dalších letech množily nové typy, které obohacovaly náš trh.
Z českých výrobců přišel ve druhém ročníku s vlastní novinkou Ostroj Opava se svým Toreadorem, nový model nabídla i firma Scheffczik a STS Olbramovice přivezla do Brna mobilní míchací návěs Mišak..
Zatímco se Techagro s optimismem chystá na další, ještě úspěšnější ročník, ve světě dozrávají změny, které během dvou let vtrhnou i k nám. Z výstav všeobecně se stal poměrně velký a úspěšný byznys – nejrůznější výstavy se po Evropě množí jako houby po dešti, jejich náplň se diferencuje, každá oblast hospodářství chce mít tu svou – nevyhnulo se to ani zemědělství. Z jedné výstavy se stávají dvě, odděluje se rostlinná a živočišná výroba, osamostatňuje se lesnictví, veterinářství atd.
Vzhledem k rychle následujícím termínům výstav se začínají projevovat také první bojkoty velkých firem. Francouzská SIMA přistupuje k první verzi dvouleté periodicity – jako tzv. Intersima,
Náš časopis spolu s BVV připravuje první finále jízdy zručnosti pro žáky středních zemědělských škol a učilišť na traktoru Zetor – ukazuje se, že se zde začala vytvářet nová tradice, která dodnes sdružuje školy „věrné“ soutěži i Techagru.
.K dalším viditelným pozitivním signálům vývoje našeho zemědělství na Techagru patří ústup prodejců ojeté zemědělské techniky. Ukazuje se stále více, že vybavení zemědělského podniku spolehlivými výkonnými stroje je nezbytností, má-li podnik obstát v tvrdé konkurenci. Platí to v těchto letech zejména v dopravě. Většina podniků dosud spoléhala na zastaralý a poruchový park, tvořený převážně slabými traktory a pro silniční dopravu tatrami i liazkami, případně východoněmeckými IFAmi. Ty se v této době používají i k hnojení a chemické ochraně. Také univerzální zemědělské vozidlo UNIMOG značky Mercedes začalo v této době u nás ustupovat ze slávy.O renesanci automobilů se ještě pokusil na brněnském veletrhu nejen náš výrobce postřikovačů ve Zličíně, ale také například ROSS Roudnice, který představil řadu zemědělských automobilů ROSS VIZA, využívající speciálních úprav pro nejtěžší terénní podmínky.
Protože však ekologická i ekonomická hlediska začala vytvářet mantinely, které odsunuly v zemědělství automobily poněkud do pozadí nejen z hlediska nevhodnosti, např. vysoké tlaky na půdu, ale také díky silniční dani, bylo jasné, že musí přijít ke slovu doprava traktorovými návěsy.
Ty ustaraným zemědělcům v této době začalo nabízet hned několik firem – „Brimonty“ firma Moreau Agri, „Annaburgy“ česká firma CRS-Marketing, která nám také zapůjčila návěs pro soutěž jízdy zručnosti, také český výrobce ZDT Veselí prezentoval novou řadu návěsů, Uniagros Český Těšín představil nový návěs NST 40 s nájezdovou brzdou a zpětnou automatikou – největší zájem o něj v Brně projevovali Němci a Rakušané..
Ještě bych ráda připomněla dvě premiéry – v bohatém doprovodném programu to byla premiéra mezinárodního semináře Technika a technologie v zemědělství střední a východní Evropy, což byl od organizátorů výrazný stimulační počin právě pro uvádění nových strojů v oblasti manipulace a přepravy do zcela zastaralých strojových parků zemí bývalé východní Evropy.
Dalším převratným momentem třetího ročníku Techagra byla velkorysá a velmi zajímavá presentace firmy TOKO v téměř celém pavilonu Zet, které představila v rozpohybovaných expozicích ucelené technologie pro práce ve všech čtyřech ročních obdobích – samozřejmě zde nechyběla bohatá nabídka manipulátorů i přepravních prostředků. V téměř dokonalém a uhlazeném aranžmá, jak je zvykem spíše na autosalónech nežli v dosud přezírané „hnojařské“ technice, konečně vynikl elegantní, designérsky i konstrukčně a funkčně propracovaný zemědělský stroj.Takový počin však, buďme upřimní, mohl vyniknout pouze zde, na Techagru v Brně, které poskytlo všem expozicím, nejen té v pavilonu Zet, důstojný rámec předního veletržního areálu v Evropě.
Další – čtvrtý ročník Techagra přinesl opět něco novinek i v námi nyní probírané oblasti dopravy a manipulace – většina návštěvníků si povšimla velké nabídky sběracích návěsů – to byla další rychle se rozvíjející linie zemědělské přepravy – odborníci spočítali, při jaké velikosti zemědělského podniku je výhodnější koupit řezačku a kdy sběrací návěs – praxe ukázala, že větší výhody byly na straně návěsů, také se jich v těchto letech prodalo několik stovek. Přední výrobci – Pöttinger, Kemper, Schuitemaker ad. nabízeli širokou škálu těchto strojů, naše redakce proto připravila srovnání značek, jež byly ochotny jít do testu, který se připravoval již v následujícím roce a v separátech byl nabízen i na německé výstavě Agritechnica v Hannoveru.
Z pozoruhodných novinek tohoto ročníku mne zaujal například univerzální podvozek zn. Fliegl dovozce Agri Fair, který se vyznačoval rozšířenou využitelností při celoročních pracích, tedy i nejlepší ekonomikou investice. Tento podvozek umožňoval využití třístranného i jednostranného sklápěče, řadu různých nástaveb, např. fekální vůz s různými typy zapravovačů s osvědčeným šnekovým rozdělovačem, minimalizující ucpávání zapravovače kejdou a pevnými částicemi. Podvozek ve vystavované verzi umožňoval použití i nástavby rozmetadla chlévské mrvy RH 100 Agrostroje Pelhřimov.
O rok později ocenila hodnotitelská komise mj. dlouholetou vynikající práci Humpoleckých strojíren, které nechyběly na žádném Techagru, a na jubilejním pátém ročníku získaly zaslouženě Grand Prix. Nová řada čelních nakladačů tří typů se vyznačovala vzájemnou unifikací pracovních nástrojů i dílčích prvků hydraulických i mechanických, progresivní konstrukční i designérské řešení jim zajistily špičkové postavení na nejnáročnějších amerických i kanadských trzích..To ocenil i časopis Mechanizace zemědělství předáním ceny redakce.
Šestý ročník se již konal po dvou letech v roce 2000, jeho vysokou úroveň ocenila i početná delegace zahraničních novinářů, členů Eurofarmu, kterou do Brna pozvala naše redakce a ve spolupráci s BVV jí připravila i bohatý program. Měla jsem v závěru jejich třídeního pobytu dojem, že veletrh i setkání s českými zemědělci velmi příjemně překvapily. Tajemník Eurofarmu pan Andé Peltain lehce ironicky podotkl, že tolik předních byznysmenů z Anglie, Francie i Ameriky neměl možnost na tiskových konferencích zpovídat jako u nás, na Techagru. To jen dosvědčuje dobrou pozici brněnského veletrhu, jako jakési brány k východním trhům.
Také tentokráte odráželo Techagro situaci ve světě globalizace – počet firem – výrobců i prodejců se značně snížil – vydržely jen ty nejzdatnější. Soudě podle počtu návštěvníků však zájem zemědělců neklesá. Novinky se objevují bezprostředně po presentaci v Hannoveru, SIMĚ nebo Bologni.
Současným trendem ve vývoji zemědělských strojů je ekologie a bezpečnost i komfort obsluhy. A to se projevuje i v oblasti manipulační techniky. Její klady byly již dostatečně zdůrazněny v řadě hodnocení v našem časopise, konec konců i v tomto čísle je jim věnováno dosti prostoru. Věřme, že až budeme hodnotit s několikaletým odstupem dnešní situaci v našem zemědělství, tak jak nám ji v nezakryté podobě presentují i naše výstavy a veletrhy, budeme moci použít více slov chvály a ocenění na adresu našich výrobců i prodejců.

Marie Holečková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *