Manipulátor Agri Max? Proč by ne…

Ve společnosti Agro Svoboda s.r.o., která hospodaří v regionu Českého Krumlova, používají manipulátory Dieci a stěžovat si na ně nemohou. V současné době mají odzkoušené již tři stroje v dlouhodobém provozu a žádný nevykázal problémy, které by jeho majitele od dalšího nákupu odradily. Prostě opravy a servis byly v normálních intencích, které jsou u zemědělské techniky běžné. A tak si letos zakoupili jeden manipulátor nový a to model Agri Max 60.9 VS EVO2.

Společnost Agro Svoboda s.r.o. hospodaří na 1500 ha zemědělské půdy, z čehož je asi 180 ha půdy orné. V živočišné výrobě se zabývá především chovem masného skotu a nově též provozem bioplynové stanice o výkonu 500 kWh. Trvalé travní posty tak musí zajistit pastvu a též objemné krmivo pro 600hlavé stádo a přebytky jsou zpracovány v bioplynové stanici. Provozu bioplynové stanice odpovídá i struktura plodin na orné půdě. Pouze 20 ha je určeno pro pěstování ozimého ječmene, jenž je následně spotřebován na krmivo a zbývající plocha je využita pro pěstování žita na zeleno a silážní kukuřice – potravy pro bioplynku. V ní se denně zpracuje asi 11 až 12 t senáže, 10 t kukřičné siláže, dvě tuny chlévského hnoje a asi jedna tuna, kejdy, nebo vody pro naředění vstupní suroviny na správnou hustotu.

Bioplynová stanice vyžaduje dvakrát denně nakrmit a k tomu je třeba vhodný nakladač. Ještě v loňském roce jím byl 35tunový kolový speciál Volvo, který původně pracoval v lomu. Tento stroj byl pořízen jako součást příslušenství bioplynové stanice, kterou firma Agro Svoboda zakoupila jako desetiletou. Nakladač byl velmi výkonný, ale jeho motor též velmi žíznivý a poté co u něj začala dosluhovat převodovka, vyvstala otázka co s ním. Oprava převodovky by si vyžádala asi 1 mil. Kč, navíc byly ojeté pneumatiky a každá z nich by přišla asi na 100 tis Kč. Proto byl nakladač prodán na náhradní díly a jeho místo nastoupil Dieci Agri Max 60.9 VS EVO2.

Rychlost dodání rozhodla

Jak říká Ing. Pavel Svoboda mladší, původně chtěl spíše model Agri Max 65.8, tedy s nižší výškou zdvihu, ale vyšší nosností, nicméně na stroj spěchal, a protože v Agrozetu s nímž při nákupu techniky spolupracuje, měli již jeden zadaný do výroby a to model 60.9, sáhnul po něm. Výhodou bylo, že si ještě mohl naspecifikovat doplňkovou výbavu. Z ní si zvolil pár drobností i zajímavých věcí, jako třeba vzduchové brzdy pro přívěs, tři kamery (vpředu, vzadu, na rameni), nebo elektrický předehřev chladicí kapaliny. Protože manipulátor jezdí převážně po zpevněném povrchu, byl vybaven industriálními pneumatikami  Vredestein 500/70 R24. A s ohledem na kompromis mezi výkonností a stabilitou byla zvolena dvouapůlkubíková lopata.

Na provozní hodnocení nového stroje je zatím brzo, zatím je vše v pořádku a vše funguje. Problémy nejsou ani se systémem SCR, kterým je manipulátor vybaven, protože přece jen Agri Max sice jezdí každý den, ale ne od rána do večera a jeho krátkodobé nasazení s ne zcela nezahřátým motorem je časté. Systém SCR si s tím však umí poradit a provozní problém to nepřináší.

Celý článek najdete v Mechanizaci zemědělství 6/2020.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *