Manitou Group: částečné opětovné zahájení výroby v Evropě

Manitou Group částečně obnovuje činnost ve svých výrobních závodech se sídlem ve Francii a Itálii. Toto omezené opětovné otevření umožňuje skupině postupně restartovat celý dodavatelský a výrobní řetězec, který byl postižen krizí v důsledku covid-19. V souladu se všemi předpisy platnými pro lokality výroby, zavedla skupina zvláštní opatření na ochranu zdraví svých zaměstnanců.

Michel Denis, prezident a generální ředitel, vysvětluje: „V souvislosti se zdravotní krizí způsobenou nákazou covid-19 jsme ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami zavedli velmi přísná preventivní a ochranná opatření, abychom zajistili, že se naši zaměstnanci vrátí do práce v optimálních bezpečnostních podmínkách. Všechna tato opatření byla interně komunikována a pracovníci budou proškoleni, jakmile se vrátí do práce. “
Skupina zdůrazňuje, že tato opatření budou upravena v závislosti na vývoji krize covid-19 a počtu zaměstnanců přítomných v daných lokalitách. Pro kritické funkce zůstává funkční služba s minimální aktivitou a je-li to možné, je zajištěna práce na dálku. Bohužel přerušení výrobních operací v Indii zůstává v platnosti v souladu s místními požadavky na izolaci.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *