Pečovat o louky a pastviny se vyplatí

Travní porosty se dají využívat mnohostranně – ke sklizni na zelené krmení, jako dočasné či celoroční pastviny, ke sklizni zavadlé píce či na seno. Naproti tomu péče o tyto pozemky se většinou omezuje na standardní postupy. Kromě úrovně hnojení a péče o porosty má také způsob využívání travních porostů vliv na výnos píce. Při obnově je třeba se rozhodnout k provedení přísevu anebo úplné obnovy. Avšak na základě čeho?

Kvalitu píce dělají hodnotné travní druhy a pokud činí jejich podíl v porostu alespoň třicet procent, pak má smysl selektivní potlačení plevelných druhů přísevem. Pokud jsou ale kulturní druhy trav potlačeny pod úroveň třiceti procent, tak je již na místě zvážit úplnou obnovu porostu. Ta se většinou provádí postřikem totálním herbicidem a zpracováním půdy s následným založením nového porostu.

Přísevy slouží také k tomu, aby byly vzniklé mezery v porostu zaplněny novým porostem. A to tehdy, pokud je podíl mezerovitosti porostu již deset až patnáct procent. Osivo je rovnoměrně rozptýleno na povrch půdy, ale nezapraveno do větší hloubky. Přísevy se doporučují provádět nejdéle do začátku, resp. konce srpna, s výsevky do 10 kilogramů travních osiv na hektar. Vhodným strojem jsou prutové luční brány, osazené secím strojem, vhodným pro setí drobných semen. Zároveň toto nářadí představuje i vhodný nástroj k potlačení vegetace lipnice obecné. Úplná obnova je vhodným postupem u silně zaplevelených či mezerovitých porostů. Výsevek pak činí 20 kg/ha.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *