Minulost, současnost i budoucnost rozmetadel

Současný stav techniky pro aplikaci tuhých minerálních hnojiv je dán především převažujícím nasazením dvoukotoučových odstředivých rozmetadel, která postupným vývojem dosáhla velmi vysoké úrovně kvality práce, charakteristické velmi vyrovnanou příčnou rovnoměrností aplikace a vysokou výkonností. Hnojením se rozumí doplňování živin do půdy. Hnojením současně dochází ke zlepšení fyzikálních, chemických i biologických vlastností půdy. Z technologického hlediska je hnojení půdy charakterizováno přiměřeně rovnoměrným rozdělením hnojiv na povrchu pole nebo trvalých travních porostů, popřípadě do určité hloubky, což záleží na vlastnostech hnojiva a postupu dalšího zpracování půdy. Pro hnojení se používají statková hnojiva (hnůj, kompost, kejda) nebo průmyslově vyráběná hnojiva. Při vytváření plánů hnojení je nutné respektovat „Zásady správné zemědělské praxe“, pro ochranu vod před znečištěním dusičnany. Hnojiva mohou být použita na zemědělské půdě jen tehdy, pokud nehrozí přímé vyplavení nebo povrchový smyv dusíku do vod.* Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. Celý článek vyjde v týdeníku Zemědělec číslo 1-2.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *