Moderní agronomické trendy se představily na polním dni

Ačkoli loňský rok byl charakteristický nadměrnými srážkami, tak v letos panoval srážek nedostatek. Zpracování vyschlé půdy kladlo vysoké nároky na používanou zemědělskou techniku. Moderní agronomické trendy s využitím specializované techniky představila firma BEDNAR FMT s. r. o. na velkém polním dni v jižních Čechách. Akce s názvem AGROSHOW DYNÍN byla poutavá, měla spád a přinesla celou řadu odborných informací.

Firma BEDNAR FMT je českým výrobcem zemědělské techniky, který umí velmi dobře reagovat na požadavky českého zemědělství, nejen co se týká klasických technologií zpracování a přípravy půdy. Ale zároveň nabízí i stroje pro hluboké zpracování půdy, hnojení a výsev.

Tento český výrobce se taktéž specializuje na širokozáběrové stroje a vyvinul vlastní systémy jejich skládání do transportní polohy. Díky tomu jsou tyto stroje i přes svůj velký pracovní záběr v průběhu přejezdů kompaktní, což je velká výhoda, která oslovuje celou řadu zákazníků na celém světě.

V průběhu polního dne firma předvedla ucelenou technologii hospodaření na půdě od sklizně porostu ozimé pšenice přes zpracování posklizňových zbytků, podmítky, mělkého a hlubokého základního zpracování půdy včetně ukládání hnojiva do půdního depa až po přípravu zorané půdy a setí. Při komentovaných ukázkách se předvedly známé stroje v různých variantách i novinky letošního roku. Pozemky s těžkou půdou patří podniku Zemědělské služby Dynín a i přes dlouhotrvající sucho, které mělo negativní vliv i na úrodu zrnové kukuřice, si stroje firmy BEDNAR FMT v těžkých podmínkách vedly velice dobře.*

Více informací přinese Mechanizace zemědělství 10/2015.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *