Moderní aspekty dopravy zrnin

Sklizeň zrnin je již dlouhou dobu považována za vrchol zemědělské sezóny. Linka na sklizeň zrnin nekončí pouze u sklízecích mlátiček, ale patří do ní následná doprava zrna i jeho zpracování či skladování. Nízkou výkonnost sušičky, příjmového koše nebo obyčejného skladu jsme schopni obejít alternativním uskladněním materiálu (pokud to podmínky dovolí) a jeho následným zpracováním v noci či při přerušení sklizně. U dopravy zrna si podobnou věc dovolit nemůžeme.

Co mlátičky sklidí, musí se odvést ihned. Ztrátové časy vzniklé nízkou kapacitou dopravní linky mohou mít při proměnlivém počasí fatální následky. Z toho vyplývá, že pořízení výkonné sklízecí mlátičky nezaručuje automatické zvýšení denní výkonnosti sklizně. To nastane, pokud jsme schopni zajistit plynulou dopravu z pole do skladů. Pro představu, v České republice se sklízí téměř 7,9 milionu tun zrnin, dalších téměř 1,3 milionu tun představují olejniny. Většina této masy se sklidí v průběhu letních měsíců a v tuto poměrně krátkou dobu musí být dopravena z pole k dalšímu zpracování či uskladnění.*

Článek doc. Ing. Jiřího Maška, Ph.D. vyjde v dubnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *