Moderní dopravní technika

Doprava patří k činnostem, které jsou v zemědělství stále aktuální. V krátkém časovém úseku bývá zapotřebí přepravit velké objemy materiálu. Starší dopravní technika nenabízí dostatečnou kapacitu k tomu, aby bylo možné rostoucím nárokům vyhovět a tak se řada podniků obrací na poskytovatele služeb. Toto řešení je však spojeno s opakovaným zvyšováním nákladů na výrobu a na místě je otázka, zda není lepší modernizace strojového parku v podniku. Optimalizací dopravních linek lze dosáhnout lepšího vytížení sklizňových strojů či manipulační techniky, vyšší efektivity i kvality práce.

Investicí do nové dopravní techniky lze dosáhnout snížení nákladů na palivo a mzdy. V podniku se smíšeným zaměřením je nutné převážet větší objemy materiálů, než v podniku, zaměřeném na produkci tržních plodin. Ve druhém jmenovaném případě představuje nejnáročnější dopravní úkol přeprava sklizeného zrna obilovin z pole do místa uskladnění (za předpokladu, že doprava cukrové řepy není organizována pěstitelem). Podniky se smíšeným zaměřením musí často řešit ještě souběh sklizně zrna a třetích sečí vojtěšek či dalších pícnin, a to včetně dopravy.

Pro dopravu v zemědělství je charakteristické, že probíhá jak po silnici, tak po dobrých i špatných polních cestách. Návěsy s výtlačným čelem jsou alternativou k návěsům se sklopnou korbou. Výtlačný štít se pohybuje odpředu dozadu a vytlačuje náklad z ložné plochy. Po vysypání veškerého nákladu se výtlačný štít vrací zpět dopředu a návěs je možné opět plnit materiálem. Ten může být skutečně různorodé povahy. Robustní provedení výtlačného štítu dovoluje transportovat i materiály s velkou objemovou hmotností.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *