Moderní podnik se smíšenou produkcí

K největším zemědělským podnikům na Pacovsku patří VOD Jetřichovec. V oblasti Českomoravské vrchoviny se zabývá kromě rostlinné také živočišnou výrobou a provozuje i bioplynovou stanici. Hospodaří na 2170 hektarech zemědělské půdy, z nichž zabírá 1840 hektarů půda orná. Celkem 330 hektarů lučních porostů slouží k produkci objemných krmiv, která jsou – spolu s pícninami z orné půdy – určena k výživě celkem 1900 kusů skotu. V chovu převážně holštýnského plemene podnik dosahuje vysoké užitkovosti. Kromě dojnic se zabývá také výkrmem býků a nechybí ani chov prasat.

Rostlinná výroba slouží z velké míry pro produkci krmiva: na 450 hektarech je pěstována silážní kukuřice pro krmení skotu a bioplynovou stanici a na 200 hektarech různé druhy trav pro senáže. Do bobů jako krycí plodiny je vysévána směs trav a jetelů, která dává druhým rokem tři seče. Je vhodnou předplodinou pro ozimou pšenici; další tržní plodinou je ozimá řepka. Do spektra plodin patří také jarní ječmen a brambory.

Pracovníci podniku vědí, že podmínkou vysoké užitkovosti skotu je kvalitní objemné krmivo. V oblasti sklizně pícnin využívají již dlouhou dobu závěsnou techniku firmy Pöttinger. První stroj se zeleným čtyřlístkem ve znaku se rozjel po polích v Jetřichovci již v létě roku 2004. Byl to tehdy největší model senážních návěsů Pöttinger – Jumbo 8000 L. Návěs překvapil svou výkonností při velmi jednoduché organizaci práce a značné flexibilitě. Sklízel travní senáže z luk, z porostů na orné půdě, odvážel kukuřici od řezačky a také suchou hmotu. Také při sklizni sena a slámy se osvědčil, k čemuž napomohly stropní profily.

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 11/2020.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *