Moderní technologie pro přísevy luk

Zemědělci, kteří chtějí ze svých travních porostů získat vysoce kvalitní krmivo s velkým obsahem energie, znají význam obnovy a pravidelného přísevu porostů. Tato opatření jsou přímo podmínkou úspěšného hospodaření na loukách. Chovatelé skotu, kteří cílí na vysokou užitkovost, nehledí jenom na výnosy píce, kterou ze svých porostů sklidí – ale také na obsah energie. Intenzivní využití s mnoha sečemi v roce má za následek, že jednotlivé travní druhy se nemohou obnovovat v porostu přirozeným způsobem, tedy vysemeněním.

Přísevy a dosevy luk jsou v praxi oblíbeným způsobem, vedoucím ke zvýšení kvality krmiva. Ovšem travní semeno v podobě osiva je citlivý materiál. Vytvoření vhodných podmínek pro rovnoměrné vzcházení semen různé velikosti i hmotnosti v travní směsi klade značné nároky na používanou zemědělskou techniku. V úspěšnosti zásahu hraje také velkou roli počasí. Je-li nedostatek vláhy, malí klíčenci uschnou. Pokud nemají světlo, také se nemohou vyvíjet. A pokud se osivo nedostane do kontaktu s půdou, ani nevyklíčí.

Zamezení přístupu vzduchu působí na osivo kulturních travních druhů negativně. Proto není dobré jej ukládat na utuženou, uježděnou či příliš mokrou půdu. A i malé rostlinky již potřebují světlo, aby v mladých listech mohly probíhat fotosyntetické procesy. Konkurence ze strany okolního porostu by tak měla být omezená. Toho lze dosáhnout tak, že se před plánovanými přísevy louka poseče na nízké strniště.

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 3/2021.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *