Moderní technologie v rukou profesionálů

Jedním z podniků, který se specializuje na rostlinnou výrobu na Znojemsku, je Agro Stošíkovice s. r. o. Z celkové výměry dvou tisíc hektarů připadá 90 hektarů na sady a vinice, a 1970 hektarů je orná půda nejrůznější povahy pro produkci tržních plodin. Podnik je zaměřený na pěstování ozimé pšenice, ozimé řepky, hrachu, kukuřice na zrno a jetele inkarnátu. Vynikajících výsledků ve výrobě je dosaženo také díky využívání nejmodernější techniky.

Půdy jednotlivých pozemků jsou střední až těžké a jsou obdělávány převážně bezorebně. Orba připadá v úvahu hlavně po sklizni kukuřice na zrno, kdy je třeba do půdy zapravit velké objemy posklizňových zbytků. V ostatních případech aplikují pracovníci podniku moderní technologie kypření půdy do různých hloubek a bezorebného setí, kombinovaného se současným zapravováním minerálního hnojiva.

Samozřejmou součástí výroby jsou meziplodiny. Zajišťují návrat organické hmoty do půdy, zlepšení struktury půdy, fixaci živin před vyplavením, ochranu půdy před vysušením slunečními paprsky a mají i další přínos. Jetel nachový anebo svazenka vratičolistá se sejí po ozimé pšenici; strniště se ošetří nejprve mělkou podmítkou. Poté je porost založen pneumatickým secím strojem Väderstad Rapid 800 C o záběru osmi metrů.

V minulosti ale fungovala i jiná technologie, založená na využití kombinovaného kypřiče TopDown 500, vybaveného z výroby secím strojem BioDrill. BioDrill je umístěný na konci kypřiče (v současnosti změněno na přední část) a ovládaný prostřednictvím samostatného terminálu v kabině traktoru. Osivo je pak aplikováno na půdu v oblasti před opěrným válcem.*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *