Mulčovače pro zemědělskou výrobu

Význam mulčování spočívá v rozdrcení rostlinného materiálu, který pak snáze podléhá rozkladným procesům. Takto zpracovaná hmota vyniká relativně velkým aktivním povrchem, který představuje živnou půdu pro různé druhy organismů. V zemědělské praxi se setkáme s využitím mulčovací techniky jak v rámci agrotechnických opatření prováděných na orné půdě, tak při údržbě travních porostů. Své místo mulčovače nachází také v sadech a vinicích, pro práci v trvalých kulturách se však používají speciální modely.

Mulčovače rozdělujeme na dvě skupiny, a to na modely horizontální a vertikální (existují také mulčovače kombinující obě konstrukce). Při bližším pohledu na pracovní orgány zjistíme, že se liší svým provedením, a to opět s ohledem na druh zpracovávaného materiálu. Jednotlivé modely lze doplnit příslušenstvím, které umožňuje optimalizaci využití dané techniky v různých podmínkách. Mulčovací technika liší také záběrem, požadovaným příkonem a některými specifickými prvky konstrukce.

Nabídka horizontálních modelů
Charakteristickým znakem horizontálních modelů je rotor s vodorovnou, tedy horizontální osou rotace. Ten se u jednotlivých provedení liší průměrem, tloušťkou materiálu, z něhož je vyroben jeho plášť a samozřejmě také pracovními orgány, zpravidla různými druhy čepelí nebo pracovními kladivy různého provedení a tvaru. Někteří výrobci vsází v případě horizontální techniky na speciální šneková provedení rotorů nebo může být rotor opatřen článkovými či řetězovými drticími elementy (takové řešení je zpravidla použito u horizontální techniky využívané v komunálním sektoru). Mulčovače lze agregovat do předního nebo zadního tříbodového závěsu a existují i modely agregovatelné jak do předního, tak i zadního závěsu. Tato technika se vyznačuje specifickým provedením závěsu a převodovky. Horizontální mulčovače jsou poháněny vývodovým hřídelem. Komunální modely nebo speciální technika určená pro agregaci s manipulační technikou mívají hydraulický pohon. Čelní mulčovače jsou určeny pro sestavování kombinací s různými typy v zadním závěsu agregovaných modelů mulčovací techniky. Mezi speciální horizontální mulčovače pak řadíme provedení určená pro agregaci se samojízdnými žacími stroji, kdy mulčovací jednotky nahrazují použití sekce rotačních žacích strojů.
Kromě nesených mulčovačů se rovněž setkáme se závěsnými se středovou nebo boční tažnou ojí.

Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v červencovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *