Na polním dni se představily novinky i známé stroje

Tradiční německý výrobce zemědělské techniky, firma Amazone, prezentoval zákazníkům svůj výrobní program včetně novinek. Díky importérovi, společnosti Argotec, měla redakce možnost se této akce zúčastnit. Prezentace ve výrobním závodě v Lipsku byla zaměřena na stroje, vhodné do našich podmínek.

Jednalo se například o kompaktní talířové brány Catros, doplněné nástavbovým secím strojem GreenDrill, který je široce využitelný pro výsev celé řady meziplodin. Toto profesionální zařízení je určeno pro všechny zemědělce, kteří meziplodiny pěstují. Při práci byl předveden také radličkový kypřič Cenius v polonesené verzi, který bude již letos pracovat i v ČR. 

Firma Amazone sleduje moderní trendy ve zpracování půdy a nechce zůstat pozadu ani v oblasti StripTill. Představila koncepci stroje xTill, vyvinutého ve spolupráci s firmou Vogelsang. Slouží pro pásové zpracování půdy do větší hloubky, případně v kombinaci ještě s uložením průmyslového hnojiva. Setí do vytvořených pásů zpracované půdy se poté provádí v samostatné operaci. Stroj xTill může být provozován též ve spojení s podvozkem VarioTrail, jehož zásobník slouží pro uložení hnojiva.

Secí stroj pro velké výměry Cirrus se představil v nové podobě: s přední smykovou lištou, s válcem s novými pneumatikami a dalšími úpravami. Velký zájem vzbudil nový samojízdný postřikovač Pantera. S prostornou kabinou s dobrým výhledem a terminálem Amapad poskytuje obsluze vysoký komfort. Speciální podvozek zaručuje (díky odpružení) rovněž pohodlí a vysokou stabilitu za jízdy včetně možnosti plynulého nastavování rozchodu kol. Díky prokluzové regulaci kol má Pantera značnou svahovou dostupnost.

Zákazníci si také mohli projít továrnu a seznámit se s postupem výroby strojů Amazone pro pasivní zpracování půdy a některých typů tažených postřikovačů. V továrně funguje nová lakovna, v níž získávají stroje Amazone svou typickou zelenou barvu. Ta slouží nejen pro kvalitní vzhled, ale i jako dlouhodobá ochrana před korozí.

Při praktických ukázkách na poli pak bylo možné posoudit kvalitu práce těchto strojů při bezorebném zpracování půdy. Na zpracovávaném pozemku se nacházelo strniště po sklizni ozimého žita na GPS. Krátká videoukázka přibližuje účinnost talířových bran Catros při podmítce strniště rozdílné výšky včetně ploch s polehlými stonky.

Předností firmy Amazone je možnost seznámit zemědělce s výsledky nasazení svých strojů na vlastních pozemcích. Prezentovány byly pokusné parcely se zakládáním porostů klasickou a bezorebnou technologií. Na půdním řezu byly jasně patrné rozdíly ve struktuře půdy, obsahu žížal a rovnoměrnosti promísení posklizňových zbytků ve prospěch bezorebné technologie.

Zákazníci si odnesli mnoho inspirací pro nákup dalšího stroje značky Amazone pro tuto nebo následující sezónu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *