Na těžké půdy s výkonnou technikou

Pozemky, obhospodařované firmou Virp s. r. o., mají velmi těžkou půdu s vysokým obsahem jílu. Jejich zpracování vyžaduje speciální přístup a je možné provádět jen v krátkém období. Například není vhodné vytvořit velké hroudy z půdy ve chvíli, kdy má velmi vysokou vlhkost, protože je již není možné rozbít. Podzimní zpracování půdy je tedy nutné správně načasovat. Zároveň bratři Vinařové vědí, že na pozemcích se vyskytují utužené vrstvy půdy, a chtějí tento stav zlepšovat.

V rámci postupného vybavování podniku moderní technikou hledají stroj pro zpracování svých pozemků do větší hloubky. A to s odpovídající výkonností tak, aby bylo možné v optimálním období provést podzimní základní zpracování půdy pro výsev jařin společně s prohloubením půdního profilu.

Je pravda, že ačkoli nabídka půdozpracující techniky na našem trhu je velmi široká, tak stroje pro zpracování půdy do hloubek až 55 cm v pracovním záběru šesti metrů mnoho výrobců nenabízí. Této mezery vhodně využila firma BEDNAR FMT se svými dlátovými pluhy v poloneseném provedení, s nimiž má na našem trhu také značný úspěch.

Stroj s označením Terraland TO 6000 je v letošním podzimu testován také v podniku Virp. Redakce zastihla soupravu s pásovým traktorem Challenger MT 865C při práci na pozemku po sklizni zrnové kukuřice. Ve velmi těžké jílovité půdě pracovaly radlice v hloubce 25 cm, zároveň bylo zapotřebí zpracovávat i velký objem kukuřičné slámy.

Dlátový pluh si i s takto extrémními podmínkami bez problémů poradil a odváděl svou práci podle představ obou bratrů. Jednou z předností je to, že Terraland TO může být provozován také bez válce. Pojíždí po své nápravě a stopy od pneumatik zpracovává další řada radlic.

Za strojem zůstává půda v otevřeném stavu a může docházet k jejímu proschnutí. Prohlubováním půdního profilu se zároveň odstraňují utužené vrstvy, což představuje další účinné opatření pro obnovu přirozeného pohybu vody v půdě.*

Více informací přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *