Na začátku byla navigace

Vývoj v oblasti precizního zemědělství pokračuje dále. Jednoduché navigační systémy představují pro mnoho praktiků ten první krok do světa precizního zemědělství. Navíc jsou koncipovány tak, že jakmile projeví zákazník zájem o přechod na automatický systém, postačuje dokoupit jen několik komponent.

Díky navigačnímu systému samojízdný stroj v každé chvíli ví, kde se nachází. Na síti CAN-Bus se zase pohybují tisíce dat – provozních parametrů stroje. A to vše lze v reálném čase přenášet na osobní počítač v kanceláři, či na iPad anebo na inteligentní mobilní telefon díky instalaci modemu ve stroji. Druhá osoba tak má informace nejen o tom, kde se konkrétní stroj nachází, kolik již zvládl práce, ale i například stav zásoby paliva, provozní parametry motoru a dalších konstrukčních celků. Stroj může sledovat i pracovník servisu, pokud k tomu provozovatel vydá souhlas.

Servisní pracovníci pak vidí, kdy se blíží termíny pro údržbu stroje, a mohou tento úkon včas naplánovat – nejen podle svých možností, ale především podle možností uživatele stroje. Jakmile by některé parametry stroje vybočovaly z normálu, lze na základě toho usuzovat na případný výskyt nějakého problému a řešit je včas ještě před tím, než se objeví porucha závažnějšího charakteru.

Systémy telematiky také dovolují vymezit si areál, v němž se konkrétní stroj může pohybovat. Pokud třeba s traktorem jeho řidič vyjede z této oblasti ven, on se nic nedozví, ale uživateli přijde alarmující zpráva na mobilní telefon. Tím je vyloučeno zneužití traktoru. A zpráva dojde i tehdy, pokud by cizí osoba traktor odcizila bez nastartování a odtáhla pryč.*

Více informací v týdeníku Zemědělec č. 42.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *