Nahradí velké talíře radličkový kypřič?

Zpracování půdy v systému hospodaření firmy LEMKEN bylo od začátku založeno na rychlé první podmítce talířovými branami Rubin 9, která podnítila ke vzejití výdrol a semena plevelů; zhruba po čtrnácti dnech se povrch půdy celoplošně podříznul pomocí radličkového kypřiče, který zároveň zajistil rovnoměrné promísení veškerých posklizňových zbytků s půdou.

Postupně firma LEMKEN přicházela s dalšími typy radličkových kypřičů. Kypřiče řady Karat 9 doplnily kypřiče řady Karat 12 se čtyřmi řadami radliček. Do technologie mělké podmítky Rubinem 9 s následným zapravením výdrolu kypřičem Karat 9 pak firma LEMKEN vstoupila s novými talířovými branami Rubin 12. Ty jsou vhodné jak k podmítkám, tak i k základnímu zpracování půdy do hloubky až 20 cm, s níž dokáže Rubin 12 nahradit radličkový kypřič. Nyní tedy vyvstává otázka, je další existence kypřiče s radličkami v podniku nezbytná?

Rubin 12 je na podnicích, které jej vlastní, převážně využíván ke zpracování půdy v pracovní hloubce 13–17 cm. Díky neustálé potřebě řešit problémy s organickou hmotou na poli nachází Rubin 12 celoroční vytížení. Jak se ukázalo v praxi na celé řadě zemědělských podniků, hospodařících bezorebnou technologií, spolu s talířovým nářadím může symbioticky působit i radličkový kypřič. Se stroji Karat 9 lze také provádět běžné podmítky, ale především je to specialista na následné hlubší zpracování půdy, jaké provádí řada podniků před výsevem ozimé řepky nebo cukrovky. Rubin 12 naproti tomu zvládne práci „jen“ do nejvýše dvaceticentimetrové hloubky.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *