Namísto formulářů elektronika

Zajímavé možnosti usnadnění práce nabízejí moderní elektronické databáze při zpracovávání dat. A to zvláště u poskytovatelů služeb, protože umožňují opustit dosud zavedenou evidenci zákazníků a prací pro ně na papírových formulářích. Elektronická evidence je rychlejší, pružnější, přehlednější a k dispozici kdekoli, například při jednání s dodavateli či s obchodníky.

Na místě je možné podívat se na seznam událostí na konkrétním místě, co se na něm kdy stalo, jaké byly na poli pěstovány odrůdy, s jakým hnojením či s jakým výnosem. Díky tomu je usnadněno rozhodování a to v jakémkoliv ročním období. To platí i o situaci, kdy je třeba zvolit přítlak na secí botky a vhodnou hloubku setí, nejlépe odpovídající konkrétním podmínkám pozemku.

Moderní systémy umí také synchronizovat data z různých terminálů strojů, které na jednom poli pracovaly, na jediném účtu. Dovolují také provádět porovnávání výnosové úrovně jednotlivých pozemků.

V organizaci práce a využívání pracovní doby existují také rezervy. Jejich odstraněním je možné dále zvyšovat produktivitu práce. V současnosti jsou na trhu elektronické systémy, poskytující vedoucím pracovníkům přehled o využívání techniky a pohybu strojů.

Systémy pro monitorování a analýzu provozu najdou využití na zemědělských podnicích všech velikostí. Jsou s to, monitorovat všechny činnosti traktoru. Získaná data jsou bezdrátovým spojením v reálném čase zasílána na počítač, který je vybaven uživatelskou aplikací. Na počítači se tato data objeví bezprostředně po přijetí, takže není třeba nikam jezdit ani se pomocí opakovaných telefonátů dotazovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *