Nároky na manipulační techniku stoupají

Na příkladu rodinné farmy manželů Ewaldy a Wilhelma Schoditschových demonstrovala firma Claas, jak velké mohou být objemy manipulovaného materiálu každým rokem na zemědělských podnicích. Tak například jen válcových balíků se na farmě vyprodukuje ročně 2000 kusů, zrna obilovin, kukuřice a řepky 7000 tun, řezačka sklidí 10 000 tun píce a k tomu je třeba ještě připočítat 18 000 tun dalších materiálů za rok, jako jsou hnojiva, osiva aj.

Díky velkému zastoupení strojů značky Claas v podniku a spokojenosti jejich uživatelů si tento německý rodinný výrobce zemědělské techniky vybral farmu manželů Schoditschových jako vhodné místo pro zorganizování své prezentace novinek. Také manipulační technika Claas doznává rozšíření: přesně do oblasti mezi malou a střední kategorií kolových nakladačů jsou zasazeny stroje nové.

Až do léta 2018 nabízela firma Claas celkem sedm modelů kolových nakladačů Torion v rozpětí hmotnosti od 5 do 19 t – v malé, střední a velké konstrukční řadě. Přitom od svého uvedení na evropský trh se tyto stroje těšily intenzivní propagaci a také zájmu ze strany veřejnosti na mnoha mezinárodních veletrzích v Dánsku, Belgii, Anglii či v Litvě. I přes překvapivou odezvu ze strany praxe i odborné veřejnosti pokračoval vývoj dále. Inženýři se zajímali u svých zákazníků o to, jaké další požadavky ohledně manipulace při různých způsobech nasazení nakladačů mají.*

Více informací v měsíčníku Mechanizace zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *