Nástavbový stroj s přihnojováním

Společnost Kverneland Group rozšířila modelovou řadu nástavbových secích strojů o typ e-drill maxi plus. Jde o nástavbový secí stroj s děleným zásobníkem, s nímž lze zároveň přihnojovat. E-drill maxi plus je speciálně přizpůsoben potřebám evropských trhů, kde se zvyšuje podíl jařin se současným hnojením při setí a kde se požaduje setí více plodin jedním přejezdem.

Aplikace fosforečných hnojiv zároveň se setím zkracuje vegetační fázi a urychluje vývoj rostlin. Pokusy ukázaly, že současná aplikace fosforečných hnojiv při setí zvyšuje výnos až o 25 %. Navíc se v dnešních zemědělských postupech vyžaduje flexibilita, setí dvou plodin najednou, nebo setí krycí plodiny s podsevem je čím dál častější.

Secí stroj Kverneland e-drill maxi plus má zásobník o objemu 2100 litrů, který se dá rozdělit v poměru 60 : 40, 70 : 30 nebo 100 : 0, přitom dva nezávislé dávkovače jsou umístěny na každé straně. Dva snímače nízké hladiny osiva/hnojiva v zásobníku jsou nastavitelné zvenku a snadno se tak přizpůsobí jakémukoliv osivu/hnojivu. Při samostatném setí jedné plodiny lze využít celý objem zásobníku na osivo.

Se strojem e-drill maxi plus lze provádět následující operace:

  • setí dvou plodin najednou,
  • setí jedné plodiny se současným přihnojováním,
  • setí se současnou aplikací mikrogranulátů, například insekticidních proti plžům,
  • setí jedné plodiny.

Secí botka CX-II je vybavena dvěma výpady, přičemž uživatel si může vybrat, kterým výpadem se bude aplikovat osivo, hnojivo či osiva různých plodin. Přitom je možné uzavřít každou druhou botku pro setí dvou plodin ob řádek.*

Celý článek naleznete v Zemědělci č. 3.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *