Navigační systémy pro speciální traktory

Firma Fendt nabízí uživatelům svých traktorů řadu systémů z oblasti precizního zemědělství. Ani uživatelé traktorů série 200 Vario nepřijdou zkrátka. I pro ně má Fendt v sortimentu různé druhy navigačních systémů.

Komunikace traktoru s automatickým navigačním systémem funguje prostřednictvím rozhraní ISOBUS. Za tím účelem je traktor vybaven rozhraním TIM Guidance-ready. Podle druhu vykonávané práce si zákazníci mohou vybrat mezi automatickým řízením PSR SONIC s využitím ultrazvukového navádění, anebo PSR SKY-GNSS s příjmem signálu od satelitů.

Prvně uvedený systém je využitelný pouze u speciálních traktorů Fendt Vario V a F, zatímco satelitní navigace pak i u traktorů řady 200 Vario P a Fendt 200 Vario.

Dodavatelem obou navigačních systémů je německý specializovaný výrobce Reichhardt. Automatické řízení PSR Sonic je nápadné díky dvojici senzorů pod tmavými kryty po obou stranách čelní masky.  Tyto senzory pomocí ultrazvuku měří vzdálenost traktoru od konkrétního objektu a traktor je s vysokou přesností veden mezi řádky vinice. Aby bylo možné přizpůsobení podle sponu vinohradu, jsou senzory nastavitelné ve svém sklonu.

Případné do meziřadí zasahující výhony či naopak mezery mezi rostlinami vinné révy v jedné řadě jsou odhaleny a navigační systém se těmito rušivými prvky nenechá vyvést z rovnováhy. Zrovna tak nejsou ultrazvukové senzory ovlivňovány prachem, sníženou viditelností či mlhou.

S navigací pomocí ultrazvuku je možné s traktory Fendt s plynulou převodovkou Vario jet i velmi pomalu – již od rychlosti 300 metrů za hodinu. Maximální rychlost, při níž bude navigační systém ještě fungovat, je 20 km/h.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *