Nejmodernější telematika značky Case IH

Zemědělství podléhá neustálému vývoji. Činit rychlá a správná rozhodnutí, často za složitých podmínek, má velký význam pro rentabilitu výroby. Roste také zájem o možnosti sledování strojů při práci. Case IH vychází těmto potřebám vstříc a nabízí řešení pro kontrolu strojů ve vozovém parku podniku na dálku v reálném čase, a to i tehdy, pokud se pohybují desítky nebo stovky kilometrů daleko – telematiku Case IH AFS Connect.

Toto nejmodernější telematické řešení dovoluje vedení podniku v reálném čas zjišťovat, kde se stroje s navigacemi nacházejí, kontrolovat je, ověřovat, jak a kde jejich stroje a obsluhy pracují. A to vše bez toho, aby bylo zapotřebí vyjíždět z kanceláře.

AFS Connect slouží pro shromažďování, zpracovávání a přenos dat o stroji, ať traktoru, nebo sklízecí mlátičky; ve druhém případě včetně dat o výnosu zrna. Nová generace telematiky dovoluje také servisnímu specialistovi kontrolovat důležité výkonové parametry a odesílat přímo na terminál řidiči do kabiny vhodná doporučení ke zvýšení efektivity práce. Telematika také umožní kontrolovat průběh polních prací, které kladou vysoké nároky na přesnost, jako například zpracování půdy s půdní frézou (viz videoukázka).

Telematika může být provozována jak pasivně (přístup k informacím přes web), tak i aktivně, tzn. včetně zasílání upozornění v závislosti na poloze stroje, zpráv o chybových hlášeních a/nebo provozních podmínkách. K výhodám systému patří navázání lepšího kontaktu managementu s řidiči strojů bez ohledu na vzdálenosti a menší počet výjezdů servisu, které se konají jen ve skutečně nezbytných případech.

Dále telematika dovoluje dokonalejší organizaci činnosti celých flotil strojů, tedy například sklizňových řetězců. Manažeři si mohou vytvořit harmonogram práce jednotlivých strojů a souprav a pak kontrolovat jeho dodržování v reálném čase či provádět korekce činnosti. Díky tomu je možná lepší synchronizace operací a zároveň optimalizovaná kontrola vstupů.

K dalším přednostem bude patřit lepší inteligence, intuitivní ovládání a vzájemné propojení strojů a dat na lepší úrovni. Data o strojích v digitální podobě mohou být integrována do managementu farmy a agronomických systémů. Mohou dobře posloužit pro detailní analýzu a vyhodnocování výkonnosti.

Systém AFS Connect bude uvolněn do prodeje v červnu tohoto roku. Bude se vyrábět ve dvou provedeních – Basic a Advanced (Pokročilý). Je plně kompatibilní s traktory Case IH Puma, Magnum, Steiger a se sklízecími mlátičkami Axial Flow.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *