Největší mobilní sušička přijela na kukuřici do Polabí

V několika posledních letech je díky vysokým nákladům na sušení formou služeb patrný nárůst zájmů prvovýrobců o sušení zrnin ve vlastní režii. Jedním z podniků který stál před úkolem snížit náklady na sušení, aby dosáhl rentability pěstování kukuřice, byl i Moras Moravany a.s. hospodařící v okrese Pardubice. V Moravanech se rozhodli vyřešit situaci nákupem mobilní, dávkové sušičky STELA MUF140.

Akciová společnost Mores Moravany hospodaří na 2770 ha zemědělské půdy, z čehož na 550 ha kukuřici na zrno a přibližně na stejné výměře pěstují řepku. Při využívání služby dosahovali náklady na sušení kukuřice v minulých letech 2,5 milionu korun. Proto se rozhodly investovat do nákupu mobilní sušičky Stela MUF 140.
Firmu STELA založil v roce 1928 pan Stephan Laxhuher a začal vyrábět větrná čerpadla a stroje k ošetřování obilí. V roce 1972 se firma Stela specializovala výrobu sušiček pro zemědělství a průmysl.V současné době své výrobky prodává po celém světě (Čína, Irán, Jižní Amerika). ČR není výjimkou, jsou zde 4 servisní místa pokrývající celou republiku. Sklad náhradních dílů je v Praze.Výrobní program firmy Stela zahrnuje sušičky pásové, šachtové, žlabové, bubnové a skříňové.
Výkonná a plně mobilní sušička
Stěny šachet sušičky MUF 140 jsou vyrobeny z legovaného, tvrzeného hliníku. Tvrzený hliník je odolný proti vlivům počasí a proti agresivnímu prostředí odpadního média při sušení kukuřice. Podélné děrování má samočistící efekt a vyhovuje svými rozměry i pro sušení řepky. Sušený materiál přichází do sušičky dvěma hrabičkovými elevátory, které jej nabírají z příjmové násypky. Ta je většinou plněna pomocí čelního nakladače. Materiál k sušení zcela obsáhne prostor šachty mezi vnější stěnou sušičky a vnitřním kanálem sušícího vzduchu. Při startu sušičky se automaticky zapínají vzájemně blokované pohony jako jsou oba elevátory, hlavní ventilátor, hořák a aktivují se vyprazdňující turnikety. Teplota sušícího vzduchu je řízena automatikou Multi-Term. Multi-Term se rozběhne na začátku sušení s nejvyšší teplotou sušícího vzduchu a postupně v nastavených stupních klesá na teplotu nižší. To umožňuje vyšší efektivnost sušení a prohlubuje šetrné působení na produkt. Konstrukce ohřívače zajišťuje rovnoměrnost ohřevu vzduchu. Hlavní radiální ventilátor dodává vzduch tangenciálně do ohřívače, v němž pokračuje spirálový pohyb ohřívaného vzduchu. Tím dojde k dokonalému promíchání sušícího vzduchu a rovnoměrnému rozložení teploty.
Dělené vyprazdňovací turnikety
Recirkulaci materiálu během procesu sušení zajišťují oba elevátory tak, že produkt je ze šachty vyprazdňován pomocí turniketů,je vynášen nahoru a rozhrnován po prostoru sušičky. Turnikety jsou po délce šachty děleny a jejich spínání je řízeno programem s rozdílnou dobou aktivity a se zpožděním navazujících sekcí. Produkt se udržuje v pohybu a během procesu střídá klidové a aktivní zóny. Jakmile je sušící úsek ukončen, hořák se vypne a zapne se chlazení. Po ukončení času chlazení se sušička pomocí obou elevátorů a příčného šneku vyprázdní. Šnek je možno pro transport sklopit.
Rychlá návratnost investice
Firma Moras a.s. svého rozhodnutí koupit mobilní sušičku STELA MUF 140 nelituje. Investice do stroje, který dokáže sušit mokrou kukuřici se spotřebou plynu okolo 15 m3/t a dosahuje příznivých nákladů pod 10 Kč/t% se z velké části vrátila během první sezóny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *