Nevídaná účinnost ve zpracování hmoty

Po sklizni obilnin na pozemcích, kde proběhl úklid slámy, obstarávají první a opakované podmítky talířové podmítače s malým průměrem talířů a následně pak radličkové kypřiče. Ovšem na polích, kde zůstává ležet nerovnoměrně rozptýlená rozdrcená sláma či polehlé stonky, tyto stroje již nemusí ve všech situacích pracovat zcela plynule. Zrovna tak se dostávají na hranice svých možností při likvidaci starých porostů vojtěšek anebo při zapravení mocných vrstev kukuřičné slámy.

Řada podniků proto hledá vhodný stroj, který by disponoval velkým přítlakem na své pracovní orgány a schopností zkracovat a plynule zapravovat organickou hmotu. Řešením je talířový kypřič Rubin 12 firmy LEMKEN.

Pozemek, na němž se nachází velké množství organické hmoty, dokáže kypřič Rubin 12 zpracovat již při jednom přejezdu, včetně nakypření půdy do hloubky až 20 cm. Velké talíře o průměru 732 mm snadno rozřežou jak silné a tvrdé kukuřičné stonky, tak i měkkou a houževnatou chundelku. A pro urychlení následných operací zpracování půdy je velkou výhodou, že (na rozdíl od radličkového kypřiče) nezůstávají za strojem ani velké hroudy; případně vzniklé hroudy se rychle zlikvidují opakovanými nárazy a působením zdvojeného opěrného válce.

S kypřičem Rubin 12/400 s pracovním záběrem čtyř metrů je možné za hodinu zpracovat pět hektarů, LEMKEN ale vyrábí i stroje se záběrem až sedmi metrů. Na velkých zemědělských podnicích, které obdělávají svou výměru půdy převážně bezorebně, může kypřič Rubin 12 firmy LEMKEN přinést zvýšení výkonnosti v základním zpracování půdy v období s časovou tísní. Zároveň je tento stroj i spolehlivým „všelékem“ na obtížná místa na poli.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *