Nová dimenze farmaření

Možnosti uplatnění precizního zemědělství v praxi jsou široké. Vstříc velkému spektru požadavků praxe jde německá firma FarmFacts GmbH, která měla v Nabočanech také svůj stánek – pod značkou Next Farming. Zástupci z České republiky poskytovali zájemcům informace o portfoliu produktů, které spadají pod moderní softwarová a systémová řešení pro úspěšné zemědělce v ČR.

Next Farming je moderní softwarový balík, který dokáže optimálně podporovat každodenní organizaci a hodnocení výsledků ve větších firmách. Společnost FarmFacts má více než třicetileté zkušenosti s realizací svých systémových řešení přímo v praxi u zákazníků, jichž má v celé Evropě tisíce.

V západní Evropě jsou stále oblíbenější elektronické kartotéky honů. Pro jejich doplňování o data nabízí Next Farming možnost připojit se přímo k datům Sentinel 2 nebo k jiným volně dostupným satelitním údajům. V managementu správy pozemků a pachtů si zájemci mohou uchovávat, aktualizovat či stále doplňovat informace o pěstovaných plodinách a jejich odrůdách, způsobu setí a výsevcích, zásobním či kvalitativním hnojení, použitých přípravcích na ochranu rostlin, hodnocení množitelských ploch v uznávacím řízení a další.

Pod zkratkou GIS se skrývá výkonný zemědělský systém nabízející všechny potřebné funkce: dělení či slučování pozemků, okrajové prostory, příkopy, způsob zpracování půdy či zprávu volných a nevyužívaných ploch. Ovládání je nenáročné a rychlé. Systém umí taktéž uchovávat data o půdní úrodnosti, vycházející z rozborů půdních vzorků.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 8/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *