Nová radlička a další využití kypřičů

Intenzivní radličkové kypřiče Karat jsou již dlouho v provozu v mnoha zemědělských podnicích světa. Stroj je vhodný ke kypření půdy do hloubek od pěti do třiceti centimetrů. Za tím účelem může být osazen jednou z osmi typů radliček, které firma LEMKEN nabízí. Může pak sloužit k prvním či opakovaným podmítkám, ke kypření půdy do středních hloubek či přímo k základnímu zpracování půdy.

A nyní přichází firma LEMKEN s novinkou – radličkou DeltaCut. A proč byl devátý typ radličky pro Karat vyvinutý? Pokud se kypřič Karat osadí radličkami DeltaCut, lze jej využívat pro ultramělké zpracování půdy do pěti centimetrů.

Podle moderních agronomických doporučení je ultramělké zpracování půdy výhodou při prvních podmítkách po sklizni předplodiny, anebo při zapracování porostů vymrzajících meziplodin na jaře. Radlička DeltaCut celoplošně podřezává rostliny meziplodiny a zároveň jsou takto spolehlivě eliminovány přílišné ztráty vláhy. Mělké promísení posklizňových zbytků do půdy v průběhu podmítky podporuje vzcházení semen výdrolu a plevelů. Současně se zabraňuje neproduktivnímu výparu.

Při rozteči mezi záběry jednotlivých radliček na úrovni 28 cm pracují nové radličky DeltaCut se šířkou 35 cm celoplošně – a to i po mnoha letech intenzivního provozu. Pro zemědělce, kteří s kypřičem Karat hodlají dosahovat skutečně velké plošné výkonnosti, nabízí firma LEMKEN nové radličky DeltaCut v provedení s vrstvou tvrdokovu na povrchu. Tyto radličky mají dle údajů výrobce pětkrát delší životnost.

Radličky DeltaCut jsou k dostání ihned. Osazení kypřiče Karat novými typy radliček je jednoduchou záležitostí díky rychlovýměnnému systému. Výměnu i celé sady radliček je možné provést bez použití nářadí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *