Nová synchronizace jízdy pro řezačky i traktory

Synchronizace činnosti dvou samojízdných strojů při práci na poli v reálném čase je vždy fascinující věc. Takový systém nabízí výrobce John Deere již od roku 2012. První generace tohoto systému byla založena na tom, že se jednotliví členové v rámci ucelené sklizňové linky mlátiček a odvozců zrna dovybavili tak, aby si mohli vyměňovat informace v reálném čase na rádiové síti. Druhá generace systému John Deere MachineSync již využívá telematický systém JDLink a přenos dat přes mobilní síť mezi sklízecí mlátičkou a traktorem s návěsem v její blízkosti. Tato síť otevírá možnosti k automatizaci činnosti traktoru s návěsem z kabiny mlátičky.

Konkrétně si mlátička automaticky ovládá rychlost jízdy traktoru a polohu návěsu tak, aby překládání zrna probíhalo rychle a plynule. Spojení mlátičky a traktoru probíhá zcela bez zpomalení či ztráty rychlosti a poklesu výkonnosti. Tím se snižuje nutnost koncentrace obsluh a také eliminují prostoje a ztrátové časy.

Zvídaví zájemci ale již dlouhou dobu mají za lubem otázku, zda by taková synchronizace nešla rozšířit i k použití na jiných druzích samojízdné techniky. Bylo by možné podobným způsobem zefektivnit i sklizeň dalších plodin. John Deere nyní představuje novinku – rozšíření synchronizace jízdy MachineSync i na traktory a sklízecí řezačky. Stejně, jako ve zmíněném roce 2012, je i nyní s touto integrovanou technologií první na světě. A velmi ji ocení zemědělci, pokud budou nuceni pracovat za tmy, anebo při velmi dlouhých směnách.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 4/2021

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *