Nové výzvy pro dopravní techniku

Změny v zemědělství s sebou přináší i zvětšování dopravních vzdáleností. Protože s rostoucí dopravní vzdáleností rapidně rostou náklady na tunu přepraveného materiálu při využívání traktorů, projevuje se nezastavitelný trend rozvoje dopravy pomocí nákladních automobilů. Doposud zažitý koncept dopravy pomocí traktorů se o své svrchované postavení musí rozdělit s prostředky, které jsou rychlejší a výkonnější.

Doprava pomocí traktorů na větší vzdálenosti je neefektivní v mnoha ohledech: v oblasti zvýšené spotřeby paliva a opotřebování pneumatik, omezená užitečná hmotnost za předpokladu dodržení celkové dovolené hmotnosti, nízká nejvyšší i průměrná přepravní rychlost, zatěžování okolí hlukem, znečišťování komunikací a nepříznivý dopad na zhušťování silničního provozu (velký počet souprav v provozu).

Proto také je nedávná minulost a současnost naplněna hledáním nejrůznějších možností, jak velké objemy hmot přepravovat pomocí strojů, které jsou k provozu na silnicích vhodnější. Přitom se u jednotlivých variant dopravy posuzují základní ukazatele: časy pro přepravu, rychlosti, tonáže a spotřeba paliva. Sklizňová logistika je dynamický proces, s nímž je třeba v průběhu několika týdnů vytvořit zásobu krmiva nebo substrátu pro bioplynovou stanici na celý rok (tedy sklidit a transportovat).

Doprava pomocí traktorů na větší vzdálenosti je neefektivní v mnoha ohledech: v oblasti zvýšené spotřeby paliva a opotřebování pneumatik, omezená užitečná hmotnost za předpokladu dodržení celkové dovolené hmotnosti, nízká nejvyšší i průměrná přepravní rychlost, zatěžování okolí hlukem, znečišťování komunikací a nepříznivý dopad na zhušťování silničního provozu (velký počet souprav v provozu).*

Více informací v Zemědělském týdeníku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *