Novinka v teorii i v praktické ukázce

Největší novinka Bednar na akci Naše pole v Nabočanech čekala na všechny zájemce o polní seminář, zaměřený na využití pomocných plodin. Pneumatický secí stroj Omega OO 6000FL s děleným plastovým zásobníkem byl prezentován proto, aby ukázal, že stroje této značky umí vysévat spolu s hlavní plodinou i plodinu pomocnou. Dělený zásobník dovoluje uložení dvou různých druhů osiv a navíc ještě do malého zásobníku secího stroje Alfa Drill je možné uložit osivo jeteloviny či trávy pro přísev.

I v případě zakládání porostu dvou plodin s odlišnou hloubkou setí najednou je možné nastavovat hloubku setí u každé plodiny zvlášť. Rovněž tak je možné změnit instalaci semenovodných hadic: z jedné rozdělovací hlavy je odejmout a připojit ke druhé hlavě, jejíž hadice jdou pak k hlavě první. Konkrétní druh osiva se tak dostane v požadovaném místě secího stroje do půdy. Lze předpokládat, že právě takovou variabilitu využití v průběhu roku budou pěstitelé od moderního secího stroje očekávat.

Secí stroj měl nad rozdělovací hlavou uložený přijímač signálu StarFire 6000. Shodné zařízení měl na střeše kabiny i traktor John Deere 8345R, a oba přijímače byly navzájem propojené – díky systému pasivního navádění nářadí. Tento systém je nezbytnou podmínkou pro dosažení odpovídající organizace porostu pomocných plodin. Jeden ze dvou přijímačů (na nářadí anebo na traktoru) může být i starší verze StarFire 3000 a může přijímat signál o menší přesnosti, souprava bude pracovat i tak při vysoké úrovní přesnosti.*

 

Více informací přinese měsíčník Mechanizace zemědělství č. 8/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *