Novinky v aplikaci kejdy

Aplikace kejdy a digestátu v posledních letech nabývá zcela jiný směr než dříve. Na tekutá hnojiva se přestává nahlížet jako na odpad, ale využívá se jako hodnotné hnojivo. Stále přísnější je také legislativa, která zkracuje čas na aplikaci a také významně omezuje únik čpavku do ovzduší. V neposlední řadě je velkým tématem snížení vodní a větrné eroze novými metodami zpracování půdy – např. strip-till.

Založení porostů na erozně ohrožených půdách

Mezi nejnovější způsoby efektivní aplikace kejdy patří kombinace zpracování půdy metodou strip-till se současnou injektáží kejdy. Erozně ohrožené pozemky tak mohou být využívány k zakládání porostů širokořádkových plodin (kukuřice, sója, řepka). Zpracování půdy v pásech, do kterých je aplikováno hnojivo a následně zasetá plodina je doménou nového kombinovaného stroje STRIP HAWK EASY.

Univerzální stroj zastupuje společnost Agrimachines

STRIP HAWK EASY představuje univerzální kombinovaný stroj pro přihnojení a zakládání porostů kukuřice, sóji, slunečnice, ale i řepky ozimé. Počet pracovních sekcí je 4, 6 nebo 8 řádků s roztečí pracovních orgánů 45-75 cm. Volitelné jsou 3 typy rámů ve variantě sklápěný rám, hydraulicky výsuvný rám nebo pevný rám. Stroj může být ve variantě nesené, tažené nebo v kombinaci s dalšími stroji.

Stroj v České republice zastupuje společnost Agrimachines, která se zabývá poradenstvím, profesionálním využíváním nejnovějších technologií a jejich zavádění v praxi. Možnosti využití moderních strojů jsou velmi široké, ale bez správného zaškolení obsluhy a managementu v konkrétním podniku je i sofistikovaný moderní stroj jen zmařenou investicí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *