Novou cestou při zpracování půdy

Firma Imants je holandský výrobce aktivní techniky pro zpracování půdy. Má dlouhou tradici – vyrábí zemědělskou techniku již více než 130 let. Na začátku byla malá venkovská kovárna, vyrábějící ruční nářadí pro blízké i vzdálenější okolí. Brzo se dostavily i úspěchy s pluhy za koně, které svou kvalitou udělaly vesnické kovárně v obci Reusel jméno. Postupně se rozvíjel i export na zahraniční trhy. A od roku 1992 je Imants aktivní i na trzích v Jižní a Severní Americe.

Imants svou techniku neustále zdokonaluje. K vývoji využívá nejmodernější digitální technologie, díky nimž je možné stroje vyrábět tak, aby dobře fungovaly při nízké energetické náročnosti a dlouhé životnosti.

Typickým produktem této společnosti jsou rýčové pluhy. Ty jsou využitelné k hlubokému zpracování půd od písčitých až po těžké jílovité. Kromě klasické zemědělské výroby produkuje Imants také rýčové pluhy pro zelináře a pro využití ve sklenících ve funkci záhonovačů.

Rýčové pluhy řady Eco-Mix pro polní výrobu potřebují traktory o výkonu 125 až 175 k a mohou půdu kypřit do hloubky 12,5 až 35 cm. Pomaloběžný rýčový rotor otáčí ukrajované brázdy o 180°, vyzvedává ornici a ukládá vrchní vrstvu směrem do spodní části brázdy, takže dochází k zaklopení. O zpětné utužení půdy a rozbití hrud se stará speciálně vyvinutý pružinový opěrný válec v zadní části stroje. Ten pracuje naopak s vysokými otáčkami a díky své konstrukci účinně upravuje seťové lůžko. Zajišťuje také  optimální půdní strukturu v povrchové a podpovrchové vrstvě půdy do hloubky cca  8-10 cm.

Rýčový pluh Imants spolu s předřazeným hloubkovým kypřičem na Dnu Zemědělce 2021 v Kámeni představila společnost L.E.S. CR spol. s r.o.

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 11/2021.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *