Nový modul Mechanizace

Napasovat jeden komplexní informační systém na všechny zemědělské podniky je jednoduše nemožné. Proto společnost WinFAS software s. r. o. vyvinula modulární informační systém WinFAS, kde si může každý subjekt vybrat jen moduly, které pro svou činnost potřebuje. Modularita je výhodná, protože podnik zaplatí jen to, co opravdu potřebuje, ale zároveň je zajištěno komplexní propojení všech modulů.

Novinkou je modul Mechanizace

Zemědělské moduly lze rozdělit na živočišnou výrobu, rostlinnou výrobu, evidence pozemků, mzdové práce a nově též mechanizaci. V modulu mechanizace dokáže informační systém WinFAS komplexně zpracovat a vyhodnotit data spojená s provozem vozového a technického parku.

Modul sleduje pohyb techniky a vozidel pomocí GPS. Monitoruje také spotřebu pohonných hmot, ujeté vzdálenosti, obdělané hektary a čas spotřebovaný na určitou pracovní operaci. Dokáže rovněž upozornit na případné podezřelé jízdy například na půdních blocích jiného vlastníka. Díky komplexnosti systému je dále možné propojit modul Mechanizace s dalšími moduly a získat tak například podklady pro tvorbu mezd či cenotvorbu služby.

Výhody systému WinFAS

Jak už bylo řečeno, klíč k úspěchu systému WinFAS tkví v jeho komplexnosti a zároveň modularitě.  Asi jako když si pronajmete několik pokojů a všechny jsou v jedné budově, pod jednou střechou. Procesů v zemědělském podniku může být mnoho, jsou často specifické, a navíc se mohou v čase měnit. Proto je obrovskou výhodou přizpůsobení systému aktuálním požadavkům podnikání.  Výhodou je též možnost nastavení hierarchie přístupových práv a další přizpůsobení přímo na míru uživateli.

Kladné body sbírá informační systém i za podporu a partnerství, které svým uživatelům nabízí. Ať už se jedná o technickou podporu, řešení problému v režimu 24/7 nebo o pořádání školení a pomoc s orientací v neustále se měnící legislativě.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *