Nový systém měření obsahu živin v kejdě

Velcí výrobci techniky pro aplikaci kejdy vyvíjejí vlastní systémy pro analýzu tohoto hnojiva – přímo na aplikační cisterně v reálném čase. Děje se tak již od roku 2005 a nejužívanějším systémem je spektroskopie v blízce infračerveném spektru (NIR). Nicméně tento systém není přímým měřením obsahu živin v kejdě a má určitou nepřesnost. Proto se dánský výrobce Samson vydal jinou cestou.

Samson zájemcům nabízí ke svým cisternám také v rámci výbavy na přání senzor NIRS. Ale chce svým zájemcům z řady profesionálních chovatelů skotu a velkých poskytovatelů služeb nabídnout ještě něco víc. Proto ve spolupráci s firmou Nano-Nord vyvíjí systém, založený na analýze kejdy s pomocí nukleárně magnetické rezonance.

Značné úsilí stálo zformování systému do podoby mobilního zařízení s přiměřenou hmotností, které může být integrováno přímo k cisterně. Odborná veřejnost mohla nový senzor vidět vůbec poprvé v expozici firmy Samson na mezinárodním veletrhu Agritechnica 2019.

Analýza funguje tak, že kejda musí proudit skrze magnety. Při testovacím provozu nového senzoru a porovnávání s výsledky analýzy kejdy v laboratoři, se jen pět procent z dat, zjištěných senzorem, odlišovalo více jak deset procent od hodnot z laboratoře. Čili systém pracuje velmi přesně. V současnosti má ale systém firmy Samson oproti zavedeným technologiím NIRS nevýhodu tom, že pro změření hodnot potřebuje dobu třech minut, a objem analyzované kejdy je zatím nízký. Systémy NIRS naproti tomu provádí kontinuální měření. Nicméně budoucnost systém Samson NMR určitě má, protože je vysoce přesný a jedná se o měření přímé.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *