Nový systém mlácení a třetí medaile pro New Holland

Značka New Holland získala medaili za inovované mláticí ústrojí kombajnů CX. Klasická tangenciální mláticí ústrojí se primárně využívají ve vytřásadlových sklízecích mlátičkách, kde vysoké otáčky mláticího bubnu maximalizují separaci zrna na mláticím koši, ale zároveň snižují jeho kvalitu. Poprvé od vynalezení tangenciálního mláticího ústrojí s příčnými mlatkami napadlo konstruktéry značky New Holland mlatky rozdělit a předsadit je vůči sobě navzájem na bubnu.

Toto postavení mlatek zlepšuje proces mlácení tím, že ubývá samotného “mlácení”, ale zvyšuje se tření. To přináší vyšší kvalitu zrna, zvyšuje se účinnost separace na mláticím koši a celé mláticí ústrojí je efektivnější. Rozdělením mlatek vstupuje hmota jednodušeji a plynuleji do mláticího ústrojí ze šikmého dopravníku. Mláticí buben se segmentovanými mlatkami je těžší a má tak vyšší setrvačnou sílu, což snižuje výkyvy ve výkonu. Více prachu je také nasáváno do nitra sklízecí mlátičky z šikmého dopravníku, takže přední sklo zůstává čisté. Nerezové vodicí lišty na odmítacím bubnu jsou nově opatřené polyuretanovou vrstvou. Tento materiál změkčuje náraz zbytků nevymláceného zrna a tím snižuje množství zlomků.
Po těchto inovacích u mláticího a separačního ústrojí kombajnů New Holland CX se zvýšila průchodnost a kvalita práce, a tím i celková produktivita sklízecí mlátičky.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *