Nový top-model mezi velkými shrnovači

V technologii sklizně pícnin je shrnování hmoty krokem, jehož činnost nejvýznamněji ovlivňuje kvalitu krmiva i nákladovost sklizně. Firma Pöttinger přichází pro rok 2021 s novinkou v podobě čtyřrotorového shrnovače TOP 1403 C. Tento obr má, jak je patrné i z jeho označení, maximální pracovní záběr 14 m. Shrnovač využívá osvědčené konstrukční prvky, ale má i mnoho inovací.

Shodně jako i menší bratr TOP 1252 C disponuje nový velký typ hybridní technologií pohonu: přední dva rotory jsou poháněné hydraulicky a zadní mechanicky. Rovněž i odlehčení rotorů pracuje na shodném principu: oba přední rotory jsou odlehčovány hydraulicky, zadní pak mechanicky. Intenzita odlehčování se přitom mění podle toho, jaký pracovní záběr je právě nastavený. Odlehčování snižuje namáhání rotorů, které také působí na travní drn šetrněji.

Pro další zvýšení kvality práce shrnovače přicházejí konstruktéři firmy Pöttinger ještě s novinkou: shrnovač TOP 1403 C má standardně integrované automatické řízení překrývání záběrů. V průběhu zatáčení je – v závislosti na nastaveném pracovním záběru shrnovače –  přední rotor uvnitř zatáčky posunutý směrem dovnitř. Tím je zaručena dostatečná úroveň překrývání zadními rotory shrnovače. Jakmile je zatáčka projeta a souprava se pohybuje znovu v přímém směru, je přední rotor opět posunutý směrem ven.

Také díky této nové technologii je možné do největší míry využívat maximální pracovní záběr shrnovače. Při změně šířky shrnování je úroveň překrývání záběrů jednotlivých rotorů indikována na ovládacím panelu shrnovače. Traktor nemusí být nutně vybaven senzorem, který určuje úhel natočení předních kol.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *