Od sklizně po žlab

Brněnská společnost Romill je zemědělcům známá především jako výrobce a dodavatel strojů pro zpracování vlhkého zrna. Zabývá se však také výrobou a projekcí kompletních výroben krmných směsí a posklizňových linek. Její činnost tak souvisí s celou problematikou kolem krmení hospodářských zvířat.

Zemědělské výstavy jsou jednou z možností, kde lze pohromadě spatřit výrobky společnosti Romill, spol. s r. o. Jednotlivé výrobky a působnost firmy nám představil manažer firmy Romill, spol. s r. o., Ing. Karel Nováček. Jedná se tedy především o již známé stroje pro drcení vlhkého zrna Romill M2 a M1 a dále stroje, které dokáží vlhké zrno podrtit, nakonzervovat a uložit do vaku – Romill CP1 a CP2. Premiéru na výstavě v České republice měl právě stroj Romill CP2 – vlajková loď firmy, který byl poprvé oficiálně představen na podzim na veletrhu Agritechnica v Hannoveru. Mezitím stroj již pracuje v Anglii, Německu a také na domácím trhu. Firma dále exportuje své výrobky na trhy Ruska, Finska, Ukrajiny, Polska, Belgie, Francie, Maďarska a pochopitelně také na Slovensko. Jednotlivé dodávky proběhly také pro nás do poněkud exotických zemí jako jsou: JAR, Nigérie, Čad, Mongolsko či Vietnam.
Karel Nováček nám představil kompletní sortiment válcových stolic určených ke zpracování suchých produktů. Firma tyto stroje vyrábí již od roku 1992. Jsou k dispozici v několika provedeních (válcové šrotovníky, mačkače, drtiče granulí, drtiče řepkového semene) a v několika výkonnostních řadách – pro potřeby menších hospodářů, přes větší a velké zemědělské podniky až po potřeby výrobců krmných směsí. Romill dodává nejen tyto jednotlivé stroje, ale i celé linky výroben krmných směsí, které mohou být instalovány nejen v nových provozech, ale i v rámci rekonstrukce a modernizace původních linek. Nejtypičtějším projektem je linka s výkonem 3t/hod (6000t/rok v jedné směně), kterých bylo v rámci ČR instalováno kolem čtyřiceti.
Ing. Nováček doplnil, že v poslední době se celá řada zemědělců zaměřila právě na výstavbu či modernizaci vlastních výroben krmných směsí. Vzhledem k tomu, že si na vlastní míchárně může zemědělec namíchat krmivo dle vlastních požadavků a receptur, není tak závislý na dodávkách komerčních směsí. Druhou a asi stěžejní výhodou je ekonomika. Zemědělec má jistou kvalitu vlastních krmných surovin a nakupuje pouze doplňky. Může tak uspořit značné prostředky. Součástí výroben krmných směsí jsou řídící počítače, díky nimž je pak provozovatel schopen namíchat směs s přesně stanoveným poměrem všech prvků. Počítač zároveň slouží k archivaci všech hodnot o vyrobeném krmivu a k evidenci skladového hospodářství.
Další činností brněnské společnosti jsou kompletní dodávky posklizňových linek. Romill v tomto oboru na našem trhu zastupuje značku Denis – dopravní cesty, čističky, armatury spádové dopravy apod. a značku Privé – vyrábějící sila pro uskladnění zrna. „Díky této komplexní nabídce je naše firma schopna dodat kompletně zařízení od sklizně až po krmnou směs“ konstatoval Nováček.

Zpracování suchého i vlhkého zrna
Základem téměř všech typů strojů Romill je válcová stolice. Mezi dvěma válci, které se v případě mačkání otáčí stejnou rychlostí a v případě šrotování či drcení rozdílnou rychlostí, prochází přesně nastavenou štěrbinou zrno. Podle šířky štěrbiny a způsobu rýhování povrchu válců lze nastavit hrubost výsledného produktu. Pro mačkání jsou válce téměř hladké (mají jen unášecí drážky), naopak pro šrotování a drcení jde o ostré břity. Všechny typy jsou vybaveny bezpečnostním mechanismem mžikového odskoku stavitelného válce. Jedná se o patentovaný prvek, který zabraňuje jednorázovému poškození válců od cizího, nešrotovatelného, tvrdého předmětu. Stroje jsou vyráběny v délkách válců 300 mm, 600 mm a 900 mm. Od délky válců jsou odvozeny i názvy jednotlivých typů. Písmenem „S“ výrobce označuje řadu šrotovníků, „M“ jsou mačkače. Další variantou je označení „SG“ – drtič granulí a „SR“ – drtič řepkového semene.
Největší válcová stolice řady 900 je použita také v mobilním válcovém drtiči vlhkého zrna Romill M1. Stroj je stavebnicové konstrukce – na rámu je instalována drtící jednotka s násypkou a zásobníkem. Vše je umístěno na podvozku. V případě potřeby je stroj možné dodat také ve stacionárním provedení bez podvozku (zejména případy instalace v bioplynových stanicích). Stroj lze pohánět vývodovým hřídelem traktoru nebo pomocí elektromotoru. Součástí stroje je aplikátor konzervantu. Dá se také přidávat voda pro zvlhčení zrna. Výškově nastavitelný expediční šnekový dopravník slouží k vyskladnění hotového materiálu na dopravní prostředek. Stroj se nejčastěji používá přímo na farmě u silážního lisu nebo silážní jámy. Je ale také možné použít stroj na poli u sklízecí mlátičky a na farmu dovézt k dalšímu zpracování již hotový produkt. Zároveň může stroj během celého roku zpracovávat suché zrno. Výkonnost stroje je 8 – 20 t/hod, dle struktury výsledné produkce. Vyžaduje traktor s výkonem alespoň 60 k.
Dvojnásobné výkonnosti – do 40 t/hod – dosahuje typ Romill M2. Tento mobilní válcový drtič je osazen dvojicí stolic řady 900. Stroj je koncepčně podobný s menším typem. K provozu je potřeba traktor o výkonu 120 k a více. M2 má zásobník o objemu 9m3, což jej předurčuje k práci přímo na poli a k plnění sklízecí mlátičkou. Jde o nejvýhodnější řešení. Není ale vyloučeno ani plnění čelním nakladačem v místě uskladnění zrna. Tento stroj je instalován na dvounápravovém pneumaticky bržděném podvozku a má transportní rychlost do 40 km/h. Součástí stroje je aplikátor konzervantu, zdvihadlo barelů (stroj si může odvézt k práci na poli až 800 l konzervantu), osvětlení pro noční provoz, žebřík do zásobníku aj.
Nejkompaktnější stroj z nabídky mobilních strojů je Romill CP1. Tento stroj v sobě spojuje tři funkce: drcení, konzervaci a lisování do vaku. Tímto je spojena funkce dvou strojů v jeden. Stroj CP1 je osazen jednou drticí jednotkou stejně jako M1, z čehož lze správně vyvodit i velmi podobnou výkonnost – do 20t/hod. Vzhledem k další funkci – lisování, je však potřeba silnější traktor – 100 k. Zrno po nadrcení padá do komory s lisovacím šnekem, kde je pomocí trysek z aplikátoru nakonzervováno. Šnek zrno poté dopraví do lisovacího tunelu kde je stlačeno do vaku (o průměru 5´)a je vytlačen veškerý vzduch. To je zásadní předpoklad pro následnou kvalitu krmiva.
Zmiňovaná novinka – Romill CP2 má dvě drticí jednotky a výkonnost je podobná stroji M2, tedy až 40t/hod. Na tuto výkonnost je potřeba traktor o síle min. 160 k. Stejně jako CP1 spojuje funkci dvou strojů, po nadrcení a konzervaci zrno také nalisuje, tentokrát však do vaků o průměru 6,5´. Je určen především pro podniky služeb a podle toho je také vybaven vším, co je ke kvalitní práci potřeba. Jako volitelné příslušenství se dodává také příjmový šnekový dopravník, který je umístěn přímo na stroji, na sklopném mechanismu. I přes jeho značnou hmotnost tak stačí na manipulaci s ním pouze jedna osoba. Přepravníky se přes zadní okénko korby vyprázdní do tohoto šnekového dopravníku a ten dopraví zrno do násypky. Je však také alternativně možné použít čelní nakladač.
U strojů řady CP je důležitá skutečnost, že tři operace je možné zvládnout s jedním traktorem a s jednou obsluhou stroje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *