Odolný sběrač kamene s moderní konstrukcí

Kameny představují na polích nežádoucí příměs. Způsobují zvýšené opotřebování či poškození všech používaných zemědělských strojů a především žacích adaptérů u sklízecích mlátiček. Manuální sběr naráží na stále větší problémy s nedostatkem pracovních sil, a proto je vhodné uvažovat nad vhodnou mechanizací pro tuto činnost.

Pravidelná orba kamenitých pozemků vede k tomu, že kameny jsou na povrch půdy vytahovány opakovaně, tudíž pořízení efektivně pracujícího sběrače kamenů představuje výhodnou investici. Takovým strojem je i sběrač kamenů Scorpio 550 od společnosti Elho. Při jeho vývoji byl kladen důraz na účinné prosévání, velký pracovní záběr a vysokou celkovou odolnost.

Stroj je vybaven hydraulickým pohonem. Hydraulický systém znamená nezávislost na otáčkách motoru traktoru, které tak mohou být redukované. Kromě toho patentovaný systém umí automaticky nasměřovat zvýšený průtok hydraulického oleje tam, kde to stroj zrovna vyžaduje. I kdyby se sběrací rotor zablokoval, nedojde k poškození sběrače. Obsluha může jednoduše z kabiny nastavit reverzní chod rotoru, hydraulický systém změní směr proudění oleje a blokování se odstraní.

Pružné uložení velkých a odolných podávacích prstů rotoru umožňuje jejich vychýlení všemi směry. Každý ocelový prut prosévacího roštu je opotřebitelný výměnný díl a použitím různě silných ocelových prutů lze docílit změnu velikosti prosévací mezery (30-35-40 mm). Posbírané kameny si sběrač Scorpio shromažďuje v objemném zásobníku.  Vyklápěcí výška 270 cm dovoluje nejen tvorbu hromad na kraji pole, ale i vysypávání nákladu do velkých návěsů. Pracovní záběr sběrače činí 550 cm a zvládne kameny o průměru až 400 mm.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *